De huidige statuten van de AVS:
Statuten versie 2021 (PDF)

Voorstel statutenwijziging
Op vrijdag 2 juni a.s. vindt een ledenraadvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zal een voorstel worden gedaan de statuten te wijzigen, waarbij aan de ledenraad zal worden gevraagd met deze statutenwijziging in te stemmen. De statuten waarin de voorgestelde wijzigingen zichtbaar zijn opgenomen, zijn vanaf 17 mei tot en met 2 juni a.s. in te zien via onderstaande link.

Bekijk de voorgestelde statutenwijzigingen