Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter: een voorzitter en een vicevoorzitter, beiden bezoldigd. De ledenraad heeft een toezichthoudende rol.

Heb je vragen of opmerkingen over zaken die betrekking hebben op het beleid van de AVS in hoofdlijnen? Bestuursleden van de AVS staan open voor contacten met leden uit de eigen regio. Als je wil worden opgenomen in een e-mail reactiegroep, stuur dan een mailtje aan het betreffende lid. Je wordt dan regelmatig betrokken en ingelicht over belangrijke bestuurlijke vraagstukken.

Je kunt AVS-bestuursleden ook uitnodigen voor netwerkbijeenkomsten en directieberaden. Zij zullen deze naar vermogen bezoeken.

Algemene vragen of opmerkingen met betrekking tot het bestuur?
bestuur@avs.nl