Het beroep van schoolleider is volop in ontwikkeling. Schoolleiders vervullen een sleutelrol binnen schoolorganisaties. In een veranderende omgeving geven zij leiding aan de vorming van krachtige leer- en werkplekken voor kinderen en medewerkers. Zij zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, passende ondersteuning en voldoende, gemotiveerd personeel. Het is een uitdagende rol waarbij continu veranderende interne en externe omstandigheden hun weerslag hebben op de invulling van dit prachtige vak. Door de jaren heen is het vak van schoolleider complexer en veeleisender geworden.

Wat doet AVS om schoolleiders
in positie te zetten?

AVS ondersteunt schoolleiders in het werkveld door hun positie te versterken wat betreft de inhoud van het vak en de voorwaarden waaronder zij het vak (moeten) uitoefenen. Want sterke schooldirecteuren zorgen voor sterke scholen, waar kinderen goed worden voorbereid op de toekomst.

Wil je meedenken?

Daarom is aandacht voor deze betekenisvolle rol en (meer) erkenning en waardering nodig. AVS richt zich op de verdere versterking en positionering van schoolleiders. De beleidsadviseurs zijn voortdurend aan het werk om datgene wat speelt in het veld te linken aan landelijk beleid en via hun proactieve rol de stem van de schoolleider te laten horen. Wil je met één van hen sparren of heb je voorbeelden van good practices over een van de bovenstaande onderwerpen? Neem contact met ze op.

Onze beleidsadviseurs

Lianne ter Steeg
Beleidsadviseur Organisatie en Governance
Lambert van der Ven
Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap

Lianne ter Steeg is beleidsadviseur Organisatie en Governance bij AVS. Zij richt zich op ontwikkelingen op het gebied van de Code Goed Bestuur, de Governance Code Onderwijs, het managementstatuut, strategisch personeelsbeleid, het functiehuis en onderwijsregio’s. Ook richt zij zich op de relatie  tussen de schoolleider en het bestuur, zij-instromers, medezeggenschap en volgt zij ontwikkelingen vanuit de politiek en het ministerie op de voet.

Lambert van der Ven is beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap bij AVS. Hij richt zich op de ontwikkeling van de onderzoeks- en verbetercultuur in scholen, opleidingen en bevoegdheden van schoolleiders, het anders organiseren van onderwijs, integrale kindcentra, de rijke schooldag en de het curriculum. Ook richt hij zich op passend en inclusief onderwijs, kansengelijkheid en de verbinding met de wetenschap.

Samen staan we sterk!

Ons doel is het vak (nog) beter op de kaart te zetten, om zo ook het schoolleiderstekort te verminderen. Wil jij dit ook? Word dan lid van AVS. Samen staan we sterk!