AVS is de enige Academie en Vakvereniging voor schoolleiders in Nederland. Wij hebben zo’n 3500 leden die met name werkzaam zijn in het primair onderwijs als (adjunct-)directeur, locatieleider, middenmanager, bovenschools manager of bestuurder. Maar ook zij-instromers of directeuren die met pensioen zijn, zijn van harte welkom bij AVS. De hoogste tijd voor AVS om ook voor (nieuwe) interim-managers van betekenis te zijn!

Ik ben een interim-manager

Lever jouw gegevens aan zodat je vindbaar bent voor opdrachtgevers.

Je zet jouw specifieke kennis en ervaring in om een goede leeromgeving voor kinderen (kwaliteit) te realiseren én het functioneren van medewerkers in een schoolorganisatie te verbeteren (goed werkgeverschap/Strategisch HRM). Jouw werk is gericht op het adviseren, operationeel managen en het implementeren van veranderingen of verbeteringen. Je voldoet aan de voorwaarden, onderschrijft de AVS Gedragscode voor interim-management én je hanteert een gemiddeld (regulier) uurtarief.

Ik zoek een interim-manager

Neem een kijkje in de profielen van onze leden en vind de interim manager die het beste bij jouw opdracht past.

Onze interimmers zijn lid van AVS, zijn geregistreerd bij het Schoolleidersregister PO, onderschrijven de AVS Gedragscode voor interim-management én de interimmer richt zich naast de opdracht altijd op het inwerken en overdragen van de functie op een nog te werven schoolleider met een vast dienstverband. De interimmer fungeert als coach, er wordt een externe coach ingeschakeld voor de nieuwe schoolleider of er wordt (tijdelijk) met duo-schoolleiderschap gewerkt.

Advies op maat

AVS biedt ondersteuning aan besturen voor een duurzame opvolging van de interim-manager. AVS Academie levert indien gewenst advies op maat en een plan van aanpak. Onderdelen hiervan kunnen zijn:

  • Intern opleidingstraject (kweekvijver)
  • Coaching en/ mentoring
  • Bemiddeling beschikbare kandidaten

Neem voor meer informatie contact op met Marieke van Leeuwen, programmamanager Academie: m.vanleeuwen@avs.nl

Waardevolle bijdrage

Interim-managers zijn ‘uniek’ en leveren gespecialiseerde kennis die veelal niet voorhanden is binnen de organisaties die hen inhuren. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs is er sprake van een steeds groter tekort aan schoolleiders. De ambitie van AVS is om het tekort aan schoolleiders ten goede te keren en te halveren. En daar kunnen goede interim-managers een waardevolle bijdrage aan leveren!

In positie

Het ‘frame’ van interimmers is vaak negatief. Ze verdringen, binden zich niet aan een organisatie, hebben niet het beste met het onderwijs voor en vaak worden er hoge tarieven gevraagd op het moment dat er een bemiddelingsbureau achter zit. Besturen weten niet altijd wat het daadwerkelijke probleem is. Er is geen tijd voor het fatsoenlijk formuleren van een opdracht vanwege de noodzaak zo snel mogelijk en schoolleider aan te trekken. Het beeld van interim-management wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteiten van de diensten die door de professionals in de sector worden geleverd. Daar willen we bij AVS een positieve bijdrage aan leveren. Dat doen we door interim-managers in positie te brengen. We zijn een plek voor vraag en aanbod zonder onnodige kosten. Middels netwerkbijeenkomsten kunnen interimmers sparren, nieuwe kennis opdoen en kennis delen.

Onze beleidsadviseurs

Lianne ter Steeg
Beleidsadviseur Organisatie en Governance
Lambert van der Ven
Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap

Lianne ter Steeg is beleidsadviseur Organisatie en Governance bij AVS. Zij richt zich op ontwikkelingen op het gebied van de Code Goed Bestuur, de Governance Code Onderwijs, het managementstatuut, strategisch personeelsbeleid, het functiehuis en onderwijsregio’s. Ook richt zij zich op de relatie  tussen de schoolleider en het bestuur, zij-instromers, medezeggenschap en volgt zij ontwikkelingen vanuit de politiek en het ministerie op de voet.

Lambert van der Ven is beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap bij AVS. Hij richt zich op de ontwikkeling van de onderzoeks- en verbetercultuur in scholen, opleidingen en bevoegdheden van schoolleiders, het anders organiseren van onderwijs, integrale kindcentra, de rijke schooldag en de het curriculum. Ook richt hij zich op passend en inclusief onderwijs, kansengelijkheid en de verbinding met de wetenschap.

Samen staan we sterk!

Ons doel is het vak (nog) beter op de kaart te zetten, om zo ook het schoolleiderstekort te verminderen. Wil jij dit ook? Word dan lid van AVS. Samen staan we sterk!