Het College van Bestuur heeft een bezoldigde voorzitter: Karin Straus. De ledenraad heeft een toezichthoudende rol.

Heb je vragen of opmerkingen over zaken die betrekking hebben op het beleid van de AVS in hoofdlijnen? Het bestuur van de AVS staat open voor contacten met leden uit de eigen regio. Als je wil worden opgenomen in een e-mail reactiegroep, stuur dan een mailtje aan het betreffende lid. Je wordt dan regelmatig betrokken en ingelicht over belangrijke bestuurlijke vraagstukken.

Je kunt Karin Straus ook uitnodigen voor netwerkbijeenkomsten en directieberaden. Zij zal deze naar vermogen bezoeken.

Algemene vragen of opmerkingen met betrekking tot het bestuur?
bestuur@avs.nl