Investering

Vanaf € 1200,-

Docent

Lidwien Kok

Contactpersoon

Dianne Franke

Programmamanager AVS Academie d.franke@avs.nl
030-2361010

Schoolleider, een beroep voor mij?

Leer het beroep kennen

Je stelt jezelf de vraag of het beroep van schoolleider in het primair onderwijs bij jou past. Wij helpen jou als ervaren leidinggevende van buiten de onderwijssector bij het vinden van een antwoord.

In drie individuele coachgesprekken krijg je een brede doorkijk in de sector primair onderwijs, de veelzijdigheid van het beroep van schoolleider en de vraagstukken die daarmee samenhangen. Je krijgt helder wat jij met jouw ervaring en expertise hebt toe te voegen als directeur van een basisschool of Integraal Kindcentrum (IKC). Zo leer je dit betekenisvolle beroep kennen en onderzoek je of jij elke dag het verschil wil en kan maken voor leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs.

Programma

Het oriëntatietraject bestaat uit drie coachgesprekken waarin de volgende thema’s aan bod komen:

  • Aanscherping coachvraag

Je krijgt helderheid over de inhoud en diversiteit van het beroep van schoolleider. Met welke vraagstukken, samenwerkingspartners en organisaties krijg je te maken als directeur. Binnen jouw school, een stichting of in bredere context als een samenwerkingsverband. Welke competenties vraagt dit van jou en hoe verhoud jij je hiertoe?

  • Kijkrichting opstellen voor stagedagen

Met meer inzicht in het vak van schoolleider groeien ook de vragen waar jij nieuwsgierig naar bent als je bij een collega gaat meelopen in een school. Maar waar kijk jij nu gericht naar, waar wil jij meer zicht of antwoorden op hebben als je naar huis gaat? Waar ligt jouw focus tijdens de stage dagen?

  • Ondersteuning in het vinden van een inspirerende stageplek

Wellicht heb je zelf al een school die je kent waar je graag een kijkje neemt. Mocht dit niet het geval zijn dan kijken we graag mee waar jij inspiratie kan op doen, juist bij een directeur die net als jij van buiten het onderwijs komt, een hele ervarende of juist startende directeur zitten in ons netwerk. Zo vind jij altijd een passende stageschool.

  • Reflectie en open vragen aangaande het vervolg

Hoe heb je de coachsessies ervaren? Op welke onderzoeksvragen heb jij na deze coachsessies al een helder beeld en welke puzzelen jou nog? Weet je wat concrete acties zijn voor jouzelf voor de komende periode?

Vervolgtraject

Het is mogelijk om aansluitend verdiepende gesprekken rondom thema’s aan het traject toe te voegen. De kosten hiervoor zijn € 360,00 per module. Verdieping kan worden aangeboden door een keuze uit verschillende thema’s:

  • Teamleren, professionele dialoog en het werken met een professionele leergemeenschap (PLG)

Het van en met elkaar leren is een belangrijk thema binnen het onderwijs. Hoe organiseer en faciliteer jij dit binnen jouw school of stichting?

  • Onderwijskundige vaardigheden

Wat is er nodig om zonder krijt aan de vingers wel de juiste en goede onderwijsinhoudelijke keuzes te maken? Welke aspecten zijn van belang en hoe zorg jij ervoor dat je strategische keuzes maakt, die de schoolontwikkeling ondersteunen?

  • Externe partners en de toegevoegde waarden

Welke partners zijn er binnen het onderwijsveld werkzaam en hoe kan jij zelf een proactieve rol spelen bij het benutten van zoveel externe expertise en ervaring. Kijk naar de sociale context van jouw school en wat leveren samenwerkingen het kind, team en ouders op?

  • Onderwijskwaliteit; wat houdt dit in? Van implementatie tot borging. Vanuit inspectiekaders tot eigen ambities.

Hoe ziet het waarderingskader van de onderwijsinspectie eruit en wat betekent dit voor jouw school en jouw wijze van leiding geven?

  • Rol van ouders als echt partner in de school

Elke ouder is betrokken bij zijn eigen kind. Hoe kan je die betrokkenheid op een andere wijze samen met ouders inhoud geven ten behoeve van het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind?

  • Rollen leiderschap van de schoolleider

Het beroep schoolleider is zo divers en vraagt elke dag andere vaardigheden, competenties en ambities. Welke rol is het meest effectief en hoe voorkom je belemmerende patronen?

Doelgroep

Dit traject is bedoeld voor ervaren leidinggevenden buiten de onderwijssector die zich oriënteren op het beroep van schoolleider in het primair onderwijs.

Over AVS

Al 25 jaar zet AVS zich actief in voor schoolleiders. Ooit begonnen als vakbond voor directeuren in het primair onderwijs, ontwikkelde zij zich tot een volwaardige academie en vakvereniging voor schoolleiders en hun scholen. AVS maakt zich sterk voor de kracht van leiderschap binnen het onderwijs. AVS Academie biedt, in samenwerking met een netwerk van trainers en opleiders, een breed opleidingsaanbod op het gebied van leiderschap. Bij AVS Academie staat persoonlijke ontwikkeling in de eigen context centraal. Al onze leergangen en trainingen zijn praktijkgericht en direct toepasbaar. Bij de AVS Academie is er ruimte voor reflectie. Met andere woorden; ervaringen krijgen betekenis.

Informatie aanvragen