In de nieuwsbrief van donderdag 4 maart stonden per abuis de verkeerde links bij twee nieuwsberichten. Hieronder de juiste links.

Zeer weinig aanvragen Subsidieregeling Schoolkracht gehonoreerd

Schoolleiders in heel Nederland hebben zo’n 4.700 aanvragen ingediend voor de Subsidieregeling Schoolkracht, terwijl er plek was voor – afhankelijk van het aangevraagde bedrag – slechts 170 tot 190 aanvragen. Veruit de meeste scholen zijn dus uitgeloot hiervoor. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De enorme hoeveelheid aanvragen geeft aan hoe groot de behoefte is aan innovatieruimte. Het geeft ook aan dat dergelijke middelen structureel beschikbaar zouden moeten zijn en niet in een aparte, tijdelijke subsidie.”

Lees verder

Verkiezingsprogramma’s beloven ‘miljarden extra’ voor onderwijs

De onderwijsuitgaven nemen bij bijna alle partijen toe. Bij GroenLinks, de PvdA en D66 nemen de onderwijsuitgaven het meest toe. Bij SGP en de VVD blijven de onderwijsuitgaven per saldo nagenoeg ongewijzigd. Dit blijkt uit Keuzes in kaart 2022-2025, de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s die het Centraal Planbureau (CPB) heeft gepubliceerd.

Lees verder