Op 18 november namen zo’n 16 onderzoekers en 24 schoolleiders deel aan een ‘co-creatiedag’ in Utrecht, waarin schoolleiders en onderzoekers samen in co-creatie tools ontwikkelen gericht op belangrijke leiderschapsthema’s.

De dag is georganiseerd door AVS in het kader van het project De Toekomstagenda Schoolleiders en het landelijk netwerk van onderzoekers ‘Leiderschap in het onderwijs’, als vervolg van een boek dat gezamenlijk is geschreven: ‘De schoolleider in verandering’. Het doel is om samen tools hierbij te ontwikkelen en van elkaar te leren.

Vraagstukken en tools

Na een welkomstwoord van AVS-voorzitter Karin Straus lichtte Anje Ros, lector bij Fontys Hogescholen, de werkwijze toe. Zij geeft aan dat het een spannende dag is: kunnen we tot echte co-creatie komen? Uit onderzoek weten we namelijk dat de hoogste fase van samenwerking (Little noemt dit ‘joint work’) in de praktijk zelden wordt gerealiseerd. Vooraf hebben de organisatoren geprobeerd alle condities voor co-creatie, vanuit de literatuur bekend, te realiseren:

  • diversiteit: er zijn 8 groepjes gemaakt van 5 personen met twee onderzoekers en 3 schoolleiders: de onderzoekers brengen kennis in, de schoolleiders een urgent vraagstuk;
  • gelijkwaardigheid: bij de start kunnen alle aanwezigen een rol kiezen, denk aan procesbewaker (met een overzicht van de opdrachten), tijdbewaker (met stopwatch), sfeerbewaker (met stickers met emoticons) en knopenhakker (met hamer);
  • goed proces: met een pressure-cooker aanpak worden alle stappen van de door ons ontwikkelde ‘innovatieteam-aanpak’, gebaseerd op design thinking, doorlopen;
  • ondersteuning: veel materialen, een tekenaar en op tijd een hapje en drankje

Bekijk de uitkomsten: