Wat hebben schoolleiders nodig om hun vak aantrekkelijk, beheersbaar en inspirerend te maken en te houden? Dat staat centraal in het project Toekomstagenda Schoolleiders.

Nieuws

 • Uitgave ‘De schoolleider in verandering’ nu te bestellen

  Wat weten we nog niet over goed leiderschap in het onderwijs? Hoe kunnen we hierin een stap verder zetten? De uitgave De schoolleider in verandering verenigt de leiderschapspraktijken van schoolleiders met wetenschappelijke inzichten. Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het project De Toekomstagenda Schoolleiders waarin OCW, AVS, CNV Schoolleiders, AOb, PO-Raad, Schoolleidersregister po, Schoolleidersregister VO en VO-raad zijn betrokken. Nu te bestellen via printing on demand. De...

 • ‘Co-creatie in snelkookpan is haalbaar’

  Schoolleiders en onderzoekers ontwikkelen samen tools Op 18 november nemen zo’n 16 onderzoekers en 24 schoolleiders deel aan een ‘co-creatiedag’ in Utrecht, waarin schoolleiders en onderzoekers samen in co-creatie tools ontwikkelen gericht op belangrijke leiderschapsthema’s. De dag wordt georganiseerd door AVS in het kader van het project De Toekomstagenda Schoolleiders en het landelijk netwerk van onderzoekers ‘Leiderschap in het onderwijs’, als vervolg van een boek dat...

 • Lerend leiderschap in co-creatie - Leiderschapsagenda

  Schoolleiders en onderzoekers ontwikkelen samen praktische tools op cocreatiedag

  Vrijdag 18 november van 10.00-17.00 uur in Utrecht Doe mee aan deze co-creatiedag waarin schoolleiders en onderzoekers samen praktische tools voor lerend leiderschap ontwikkelen. Breng je kennis en praktijkervaring in over belangrijke leiderschapsthema’s, zoals visiegestuurd werken, onderwijskwaliteit en onderzoeksmatig werken. Tijdens deze dag krijg je nieuwe inzichten, leer je effectief ontwerpen, breid je je netwerk uit en ga je met praktische tools naar huis. Ook lever je een concrete...

 • Leiderschapspraktijken centraal in i-pdf ‘de schoolleider in verandering’

  In haar jaarrede tijdens het AVS Schoolleiderscongres heeft AVS-voorzitter Karin Straus genoemd dat er een i-pdf is ontwikkeld speciaal voor schoolleiders in het beroeps- en funderend onderwijs. Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het project De Toekomstagenda Schoolleiders waarin OCW, AVS, CNV Schoolleiders, AOb, PO-Raad, Schoolleidersregister po, Schoolleidersregister VO en VO-raad zijn betrokken. Deze i-pdf is nu voor iedereen te downloaden via...

 • Schoolleidersactie op het Binnenhof

  Op 15 april was de AVS met schoolleiders in Den Haag om aandacht te vragen voor het groeiende schoolleiderstekort, de positie, de waardering en de werkdruk van schoolleiders richting het nieuwe regeerakkoord. Juist in deze tijd van formatie wil de AVS op het Binnenhof symbolisch de achterstanden in te lopen. Vanwege corona is het bescheiden gehouden. Naast drie belangrijke rapporten werden meer dan 400 vouchers overhandigd om een dagje mee te komen lopen met een schoolleider op zijn of haar...