Voor de zomer hebben we uitgevraagd of scholen hun formatie voor schooljaar 2022-2023 op orde hebben. Daaruit bleek dat circa 60% van de schoolleiders de formatie nog niet rond hadden. Er stond gemiddeld 0,87 FTE open waarvan de schoolleiders verwachten dat zij circa circa 0,43 FTE niet gerealiseerd zouden hebben bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Er stonden met name vacatures open voor leerkrachten (64%), onderwijs ondersteunend personeel met lesgevende of behandeltaken (11%) gevolgd door Intern begeleiders / remedial teachers, overig onderwijs ondersteunend personeel en schoolleiding  (respectievelijk 7, 4 en 3 %).

We zijn erg benieuwd hoe het er nu voorstaat.

Deze peiling is inmiddels gesloten. Dank je wel voor je belangstelling.

De resultaten van deze peiling vind je hier.