Amerika: Washington DC

Zie en leer tijdens deze reis hoe je van de school een waarden gedreven gemeenschap kunt maken waarin school en ouders zich samen verantwoordelijk voelen voor de kinderen én zich verantwoordelijk voor elkaar voelen.

In de Verenigde Staten (en inmiddels in veel andere landen, ook in Europa) werkt men met de PTA’s. PTA staat voor Parent Teacher Association. We kennen in Nederland allerlei belangenverenigingen: zoals organisaties die opkomen voor ouders, voor leerkrachten of voor leerlingen. De PTA (www.pta.org) is een organisatie met meer dan 125 jaar ervaring, één organisatie voor alle partijen met maar één centraal belang: het kind.

Dat uit zich in bijvoorbeeld thema’s die aan de orde komen: ‘Every child. One voice’, ‘No child left behind’ et cetera, maar vooral ook in het bouwen van communities. Scholen die zich niet alleen samen met ouders verantwoordelijk voelen voor hun kind(eren), maar waar ouders zich ook verantwoordelijk voelen voor elkaar, elkaars kinderen en voor de leerkracht. Een school waar ‘It takes a village (school) to raise a child’ zichtbaar wordt. Of, zoals een schoolleider onlangs zei: “Hoe dit is kun je niet doorvertellen, maar moet je gewoon zien, ervaren.”

Voor ons de moeite waard om een studiereis ouderbetrokkenheid naar de Verenigde Staten te organiseren. Ga je mee?

Aankomende reizen

    Meer informatie

    Data

    6 t/m 13 april 2024

    Informatiebijeenkomst: 13 maart 2024
    Afsluitende bijeenkomst: 28 mei 2024