Het journaal, de kranten en nieuwssites besteden veel aandacht aan ons pensioen. Termen als dekkingsgraad, rekenrente, indexatie vliegen ons om de oren. Voor de gemiddelde lezer ingewikkelde materie. Het zicht op pensioen roept veel vragen op, mede door de vele veranderingen die er aangekondigd zijn en de overheid die langer doorwerken wil stimuleren. Kortom, het is een lastige puzzel om de juiste keuze te maken.

Deze publicatie geeft inzicht in allerlei vragen rondom pensionering en AOW. U kunt hierbij denken aan: – eerder stoppen met werken, en dan? – als ik werkloos ben, hoe zit het dan met mijn pensioen? – wat gebeurt er als ik langer doorwerk na mijn AOW? – hoe zit het met mijn pensioen en het opnemen van verlof? Ook geeft deze publicatie u enig inzicht in de werkwijze van het ABP en de opbouw van het pensioenfonds. Over het pensioen krijgt de AVS Helpdesk veel vragen. Dit heeft geleid tot het schrijven van deze publicatie. Deze uitgave is herzien in september 2021.

Meer informatie

Auteur: Algemene Vereniging Schoolleiders
Verschijningsjaar: Herziene versie september 2021
Uitgever: AVS
Plaats van uitgifte: Utrecht

Je kunt dit boek bestellen via Maak je eigen onderwijsboek. Neem voor vragen over je bestelling contact op met Maak je eigen onderwijsboek: info@maakjeeigenonderwijsboek.nl

Zicht op pensioen

Print on demand

€ 18,50