Mensen zijn het krachtigste kapitaal in schoolorganisaties, immers zonder leerlingen en leerkrachten is er geen school. Een belangrijk, noodzakelijk middel bij goed werkgeverschap is het personeelsdossier. Door de invoering van de Wet werk en zekerheid  (Wwz) is het belang van een volledig personeelsdossier de komende jaren alleen maar groter.

Met deze publicatie wil de AVS leidinggevenden een handvat geven in het voeren van effectief personeelsbeleid met de daarbij behorende noodzakelijke dossiervorming. Zoals de titel van de publicatie aangeeft, ‘Het personeelsdossier, een goed begin is het halve werk’, is het een kwestie van beginnen en bijhouden op een planmatige manier. Uiteindelijk is het dossier geen doel op zich, maar wel een manier om inzicht te hebben in het functioneren en de noden van je personeel. ‘Ken je mensen’ is hierbij het leidend principe.

Een dossier is niet van de een op de andere dag georganiseerd. Ontwikkelen, veranderen en bijhouden kost tijd. Gun jezelf die tijd. Een goed begin is het halve werk.

De tekst is  geüpdatet door Harry van Soest, met advies en eindredactie van Winnie Lafeber.

Je kunt dit boek bestellen via Maak je eigen onderwijsboek. Neem voor vragen over je bestelling contact op met Maak je eigen onderwijsboek: info@maakjeeigenonderwijsboek.nl

Meer informatie

Verschijningsjaar: 2021
Uitgever: AVS
Plaats van uitgifte: Utrecht

Downloads

Het personeelsdossier, een goed begin is het halve werk

Print on demand

€ 18,75