Uit het AVS trainings- en advieswerk is naar voren gekomen dat de meeste (G)MR-leden grote behoefte hebben aan efficiënte middelen om de medezeggenschap goed te organiseren. De aandacht verschuift van losse incidenten naar beleidskeuzes met gevolgen voor de langere termijn. De (G)MR wil minder volgend en meer pro-actief zijn. Dat vraagt om een andere werkwijze en om deskundigheid.

Deze publicatie is voor (G)MR-leden, ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Doel is een handreiking te bieden om de kwaliteit van de medezeggenschap te verbeteren. Naast theoretische informatie bevat deze publicatie praktische en direct bruikbare informatie in de vorm van quickscans.

Deze publicatie is samengesteld door Paul van Lent en Carine Hulscher-Slot.

Je kunt dit boek bestellen via Maak je eigen onderwijsboek. Neem voor vragen over je bestelling contact op met Maak je eigen onderwijsboek: info@maakjeeigenonderwijsboek.nl

AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd
Met het van kracht worden van de toepassing van het werkverdelingsplan in hoofdstuk 2 van CAO PO 2019 zijn  daar waar relevant de wijzigingen (o.a. bij instemming- of adviesbevoegdheid van de Medezeggenschapsraad) in de AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR (achtste herziene uitgave: september 2019) opgenomen. 

Addendum bij de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde uitgave
Heb je de eerste (2012), tweede uitgave (2013), derde uitgave (2014), vierde uitgave (2015), vijfde uitgave (2016) en/of zesde uitgave (2017) en wil je helemaal up to date zijn?
Dan kun je de addenda bij deze uitgave hier downloaden: 
 ADDENDUM bij de zesde uitgave
 ADDENDUM bij de vijfde uitgave
 ADDENDUM bij de vierde uitgave
 ADDENDUM bij de derde uitgave
 ADDENDUM bij tweede uitgave 
 ADDENDUM bij eerste uitgave

Meer informatie

Auteur: AVS
Verschijningsjaar: 2019 (herziene uitgave)
Uitgever: AVS
Plaats van uitgifte: Utrecht

Goed onderwijs, goede MR

Print on demand

€ 18,50

Gerelateerd nieuws

Internetconsultatie wetsvoorstel versterking medezeggenschap funderend onderwijs

CAOP gaat medezeggenschapsraden ondersteunen

Laatste informatie project Versterking medezeggenschap: handreiking en folder

Medezeggenschap in tijden van crisis