Van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde

Sinds 1 maart 2019 is er een nieuwe editie van de CAO PO 2018-2019 van kracht. De CAO PO heeft naast het regelen van de primaire arbeidsvoorwaarden als doelstelling onder andere het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Met het uitgaan van werktijden in plaats van lestijden is een belangrijke stap gezet om hier iets aan te doen. Werkdruk verlagen gaat gepaard met inzicht in de werkzaamheden, in wat er verwacht wordt en vervolgens het maken van eenduidige en concrete afspraken over de gevraagde inzet. Hiervoor is in deze cao onder andere het werkverdelingsplan geïntroduceerd.

Het verlagen van de werkdruk, dat inspireerde AVS-adviseur Jan Stuijver om voor po-leidinggevenden deze handreiking te schrijven. In deze publicatie is informatie te vinden over alles wat te maken heeft met de uitwerking van de jaartaak. De leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid om een optimaal werk- en leerklimaat voor de medewerkers te organiseren en daarbij ook de cao te handhaven.

Je kunt dit boek bestellen via Maak je eigen onderwijsboek. Neem voor vragen over je bestelling contact op met Maak je eigen onderwijsboek: info@maakjeeigenonderwijsboek.nl

Verschijningsjaar: Herziene versie juni 2019
Uitgever: AVS
Plaats van uitgifte: Utrecht

De jaartaak in het primair onderwijs

Print on demand

€ 18,75