De CAO PO 2019 – 2020 is verlengd tot en met 31 december 2020. De tekst in deze cao is geldend vanaf 1 november 2020.


Ten opzicht van de CAO PO die tot 1 november 2020 liep is er een aantal aanpassingen gedaan. Dat betekent dat de eenmalige toelage van 0,7 procent over het jaarsalaris kan worden uitbetaald. Verder is de procedure met betrekking tot de Arbeidsmarkttoelage leraren VSO uitstroomprofiel vervolgonderwijs vastgelegd.Tot slot is het proces actualisering functies OOP en directeuren geformaliseerd.
De CAO PO 2019-2020 omvat onder andere nieuwe teksten van de hoofdstukken 5 (functiebeschrijvingen), hoofdstuk 6 (salarissen), hoofdstuk 7 (vergoedingen), hoofdstuk 9 (professionalisering) en hoofdstuk 10 (van werk naar werk). Hoofdstuk 4 is door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 komen te vervallen.

Meer informatie

Verschijningsjaar: 2020
Uitgever: AVS
Plaats van uitgifte: Utrecht

CAO PO 2019-2020

Print on demand

€ 15,95

Gerelateerd nieuws

Tekst verlengde CAO PO 2019 – 2020 beschikbaar

Cao-akkoord verlenging CAO PO 2019 – 2020 ondertekend

Peiling: CAO levert nog niet overal gewenste effect op

Peiling over CAO open tot vrijdag 12.00 uur