De CAO PO 2019 – 2020 is een nieuwe cao. Op 10 januari 2020 is het CAO-akkoord afgesloten, waarbij nieuwe hoofdstukken zijn vastgesteld en de loonschalen zijn aangepast. Deze cao is in werking getreden op 1 maart 2019 en loopt tot 1 november 2020. De tekst in deze cao is geldend vanaf 1 januari 2020.

Deze cao omvat onder andere nieuwe teksten van de hoofdstukken 5 (functiebeschrijvingen), hoofdstuk 6 (salarissen), hoofdstuk 7 (vergoedingen), hoofdstuk 9 (professionalisering) en hoofdstuk 10 (van werk naar werk). Hoofdstuk 4 is door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 komen te vervallen.

Wat is er in deze cao veranderd? Allereerst is de weg van de modernisering voortgezet. Ook hadden de sociale partners te maken met de wetswijzigingen die per 1 januari 2020 zijn ingevoerd. Zo is door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) de ambtenarenstatus verdwenen en hebben inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Meer informatie

Verschijningsjaar: 2020
Uitgever: AVS
Plaats van uitgifte: Utrecht

CAO PO 2019-2020

Print on demand

€ 15,95

Gerelateerd nieuws

Tekst CAO PO 2019 – 2020 beschikbaar

Regionale netwerkbijeenkomsten over CAO PO 2019-2020

Akkoord CAO-PO 2019-2020 getekend

Meerderheid AVS-leden stemt in met onderhandelaarsakkoord, maar wil toch staken op 30 en 31 januari