Het ABC van de CAO PO (verlengd)

Wegwijzer in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs 2019-2020 (geldend vanaf 1 november 2020)

Uit de gestelde vragen aan de AVS Helpdesk blijkt dat er grote behoefte is aan de uitleg dan wel interpretatie van de artikelen in de cao. De AVS heeft daarom een geactualiseerde ABC-wegwijzer gemaakt, gebaseerd op de bepalingen in de verlengde CAO PO 2019-2020. Per onderwerp, op alfabet, gerangschikt.

Na een korte uitleg van de terminologie wordt verwezen naar de officiële bepalingen in de verlengde CAO PO 2019-2020. Een handzaam boekje, dat bedoeld is als handvat voor de regelgeving.

Meer informatie

Verschijningsjaar: 2020
Uitgever: AVS
Plaats van uitgifte: Utrecht

Het ABC van de CAO PO (verlengd)

ABC van de CAO PO 2019-2020

Print on demand

€ 12,95

Gerelateerd nieuws

Cao-afspraken worden niet overal benut

Dit weekend in Kader Primair: huisvesting en binnenklimaat

Tekst verlengde CAO PO 2019 – 2020 beschikbaar

Cao-akkoord verlenging CAO PO 2019 – 2020 ondertekend