Heb je behoefte aan uitwisselingen met collega-directeuren? Wil je meer ervaringen delen en is het reguliere directieberaad daarvoor niet toereikend? Als netwerklid wordt je stem direct gehoord, leer je van collega-directeuren en bespreek je de actuele ontwikkelingen met AVS-medewerkers.
Voor de AVS zijn de netwerken een belangrijke ‘peilstok’ in het veld. Mede op basis van de inhoudelijke gegevens uit de netwerken kan de AVS haar ondersteuning verbeteren en haar beleid ontwikkelen.
De AVS ontplooit extra initiatieven om daadwerkelijk de AVS en de leden dichter bij elkaar te brengen. Onder andere door persoonlijk contact, in de vorm van een tweerichtingsgesprek. De AVS komt naar je toe.

Regionale netwerken
Tijdens de bijeenkomsten van de regionale netwerken wordt aandacht besteed aan alle aspecten van leidinggeven.

12 regionale sbo-netwerken
In de netwerkbijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde als intervisie en supervisie, schoolinhoudelijke ontwikkelingen, etc.

Besloten netwerken
De AVS treedt ook op als begeleider van besloten netwerken. Deze netwerken bestaan uit een vaste groep leden.

Aspirant deelnemer
De AVS roept haar leden op zich aan te melden bij een netwerk als aspirant deelnemer. Een aspirant deelnemer komt een keer mee en overweegt dan of hij deelnemer wil zijn. Je kan je hiervoor schriftelijk aanmelden bij de AVS, ter attentie van Monique Duparant. Mochten er nieuwe regio’s gevormd worden, dan berichten wij je hier verder over.

Doel van de netwerken
Netwerken kunnen verschillende functies vervullen:
– informatieoverdracht, dat wat de leden komen ‘halen’, het inhoudelijke deel
– leren tussen de AVS en leden en tussen leden onderling, intervisie
– gezelligheid en uitwisseling, een informeel aspect, waarin het welbevinden van collega-deelnemers centraal staat.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de AVS, Monique Duparant, m.duparant@avs.nl, 030-2361010