Sterke schooldirecteuren zorgen voor sterke scholen waar kinderen goed worden voorbereid op de toekomst. Meer dan ooit zijn zij nodig, nu het onderwijs in Nederland kampt met grote personeelstekorten en de onderwijskwaliteit onder druk staat. Uitdagingen waarbij de rol van de schoolleider cruciaal en onmisbaar is om het tij te keren. Maar ook het tekort aan schoolleiders neemt alleen maar toe en is op dit moment met 13,6% onaanvaardbaar groot. Dit betekent dat AVS de hoogste prioriteit geeft aan het terugdringen hiervan. Er moeten zoveel mogelijk directeuren komen, blijven én kunnen groeien in hun vak! Dat is onze missie en ambitie.

Met dit mentoringprogramma  weten schoolleiders zich gesteund en gewaardeerd als professionals. Ervaren directeuren zetten hun waardevolle kennis en expertise in om startende collega’s te begeleiden in hun professionele ontwikkeling. Dit maakt van hen betere leiders die van betekenis zijn voor de onderwijskwaliteit en voorkomt dat nieuwe schoolleiders vroegtijdig afhaken.

AVS heeft zich hierbij laten inspireren door het Centre for School Leaderschip (CSL) in Ierland. Een aantal jaar geleden speelden daar verglijkbare problemen als nu in Nederland. Ierland heeft het tij weten te keren door een reeks van maatregelen, waaronder de start van een mentoringprogramma voor nieuwe schoolleiders in het PO.