Thema – Toekomst van de schoolleider

Hoe ziet de toekomst van de schoolleider eruit, met het oog op het onderwijs van de toekomst? En wat is er nodig om schoolleiders goed in positie te brengen voor hun (toekomstige) rollen en taken? Daarover gaat het rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’, dat eind maart in ontvangst werd genomen door demissionair onderwijsminister Arie Slob. Deze toekomstagenda is een strategisch plan waarin de visies van schoolleiders worden gecombineerd met inzichten uit recente onderzoeken. Het onderwijs zal steeds meer vervlochten zijn met de wijk en met partners als kinderopvang en jeugdzorg. Daar is een goed toegeruste schoolleider voor nodig, die als ‘casemanager’ in de wijk verbindingen legt. De toekomstagenda zet drie actielijnen uit: Optimale handelingsruimte, Toerusting schoolleider en Integratie door ‘ontschotting’.

De drie schoolleiders die zijn genomineerd voor de titel ‘Schoolleider van het Jaar 2021’ gaven het antwoord op de vraag over welke competenties een schoolleider in de toekomst moet beschikken. Met flexibiliteit en analyserend vermogen, goed kunnen samenwerken, inspireren, verbinden en kunnen inspelen op specifieke behoeften van leerlingen en de school als geheel, kan de schoolleider de toekomst met vertrouwen tegemoet treden. Tijdens het AVS Schoolleiderscongres op 21 april 2021 kiezen de deelnemers – online – de winnaar. 

Niet alleen in het primair onderwijs bezint de schoolleider zich op de toekomst. Ook in het voortgezet onderwijs zijn innoverende schoolleiders aan de slag om het onderwijs steeds beter te maken. Bijvoorbeeld met leerzones en individuele leerwegen. De over­koepelende missie: ‘het organiseren van het onderwijs naar het leren van de leerling’. Hierbij is het belangrijk regelmatig afstand te nemen van de waan van de dag en ‘de danszaal van bovenaf te beschouwen’.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Puzzelen

Thema

Innovatieve schoolleider van het jaar

 • Margreet van Iterson

 • Jos Clout

 • Astrid Claessens

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Hoe zit het met het ouderschapsverlof in relatie tot aanwezigheid bij een studiedag?

  De AVS Helpdesk krijgt geregeld de vraag voorgelegd of een werknemer aanwezig moet zijn voor een studiedag terwijl de werknemer op die dag ouderschapsverlof geniet. Op grond van het bepaalde in artikel 2.3 CAO PO 2019–2020 worden voor de zomervakantie per werknemer afspraken gemaakt over het jaarrooster voor het komende schooljaar: “2. De werkgever bespreekt met elke werknemer voor de zomervakantie de inzet van de werknemer in het volgende schooljaar. De werkzaamheden en werkdagen van de werknemer in het volgende schooljaar worden vastgesteld.”

  Afspraken voor het huidige schooljaar moeten zijn vastgelegd in het jaarrooster. Als op de geplande studiedag de werknemer met ‘ouderschapsverlof’ staat ingeroosterd – omdat het verlof al eerder is goedgekeurd en er verder geen afspraken zijn gemaakt dan dat het jaarrooster was opgesteld – dan kan de werknemer niet verplicht worden aanwezig te zijn. Op grond van het vijfde lid is alleen op overeenstemming gericht overleg mogelijk om een wijziging aan te brengen. Dit overleg is gericht op overeenstemming tussen werkgever en werknemer.

  Is de studiedag in het jaarrooster ingepland en is deze dag van het ouderschapsverlof in een later stadium in het jaar aangevraagd, dan moeten werkgever en werknemer bij toekenning van het verlof rekening houden met de geplande studiedag en kan de werkgever eisen dat de werknemer aanwezig is. Is het ouderschapsverlof al eerder gepland dan de studiedag(en) in het jaarrooster, dan kan het alleen in onderling overleg en is de werknemer niet verplicht om deel te nemen aan de studiedag.

  Neem contact op met de AVS Helpdesk

  De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

  Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

  030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

  Interessant?
  Dit artikel stond in Kader, het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden maandelijks ontvangen. De AVS komt op voor de belangen van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Word ook lid of abonnee, ontvang voortaan iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.