Thema – Onderwijs en politiek

Als er geen kink in de kabel komt, gaan de meesten van ons 17 maart naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Belangrijke verkiezingen, ook voor het onderwijs! Er gebeurt niet alleen veel rond corona, maar we kampen bijvoorbeeld ook met personeelstekorten, een loonkloof tussen po en vo en frustraties rond Passend onderwijs.

 De AVS timmert flink aan de weg om voor schoolleiders belangrijke onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s en – beter nog – in het regeerakkoord te laten landen. De meest urgente aandachtspunten zijn: voldoende ondersteunend personeel, erkenning en een passende waardering. De AVS brengt deze standpunten in haar politieke lobby steeds over het voetlicht. En regelmatig met succes: onder andere de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs behoort snel tot het verleden, als het aan de Tweede Kamer ligt. En in de verkiezingsprogramma’s zien we dat (de speerpunten van) schoolleiders steeds vaker expliciet aan de orde komen. Een aantal partijen wijdt een specifieke passage aan de verbetering van de positie van de schoolleider. Daarnaast beseffen de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamerfracties onder andere dat de schoolleider een cruciale rol heeft bij het verbeteren van onderwijs. En pleiten ze veelvuldig voor kansengelijkheid.

Onderwijs en politiek in de klas staat met de ‘Wet aanscherping burgerschapsopdracht onderwijs’ steviger op de agenda. Scholen hebben een maatschappelijke opdracht die verder reikt dan hun eigen overtuiging en leerlingen moeten leren omgaan met andere waarden en normen dan die van henzelf. Dat is in een tijd vol coronamaatregelen, Black Lives Matter-demonstraties en controversiële Mohammed-cartoons een hele uitdaging. Toch is het belangrijk – iemand uitschelden voor ‘homo’ moet eindelijk eens afgelopen zijn. Met of zonder wetgeving.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • De onderwijs­arbeids­markt is geen dierentuin

Thema

Verder in dit nummer

 • ‘We inspireren elkaar’

 • ‘We moeten tegen leerlingen zeggen dat het goed komt en dat wij ze daarbij helpen’

Iedere maand

 • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

 • Systeemdenken in een lerende school

 • Woorden leren in het taallokaal

Vraag van de maand

 • Hoe om te gaan met de pauzetijd voor medewerkers?

  In deze bijzondere en snel veranderende tijden komen er bij de AVS Helpdesk praktische vragen binnen over andere schooltijden en andere roosters en pauzes voor de medewerkers. De pauzetijd maakt onderdeel uit van het werkverdelingsplan. In het cao-artikel 2.2 lid 7 staat onder andere dat er tenminste in het werkverdelingsplan moet zijn geregeld:

  • de momenten waarop er op school door werknemers pauze wordt genoten;
  • de momenten waarop het team vindt dat werknemers aanwezig moeten zijn op school.

  Voor het vaststellen van het werkverdelingsplan is het nodig om te bepalen wanneer besluiten van het team geldig zijn. Meestal is het besluit geldig als de meerderheid voor is. De PMR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van het werkverdelingsplan. De Arbeidstijdenwet bepaalt dat bij een werkdag van meer dan vijfeneenhalf uur er een pauze van dertig minuten moet worden gehouden. Deze mag met instemming van de PMR verdeeld worden in twee maal vijftien minuten.

  In de vorige cao stond dat de pauze moest vallen tussen 10.00 en 14.00 uur. Deze bepaling is komen te vervallen. De pauze(s) hoeven dus niet meer binnen de vijfeneenhalf uur te vallen, maar kan bij een meerderheid op andere tijdstippen worden vastgelegd, met instemming van de PMR. Dat kan dan bijvoorbeeld ook om 14.30 uur zijn. Bij de laatste mogelijkheid om na de vijfeneenhalf uur pauze te nemen (meestal eind van de lesdag), moet er alleen heel duidelijk naar ouders gecommuniceerd worden dat er het eerste half uur na schooltijd geen gelegenheid is om medewerkers te spreken, omdat zij pauze hebben.