Thema – Coronacrisismanagement

Veel leerlingen, leraren en niet te vergeten ouders hebben er reikhalzend naar uitgekeken. En na de meivakantie is het dan zover: de scholen gaan weer open. Stap voor stap beweegt het onderwijs zich naar het ‘nieuwe normaal’, waarbij kinderen weer samen mogen leren.

De werkdruk is voor schoolleiders de afgelopen periode flink opgelopen. Schakelen tussen crisismanagement en het voorbereiden van formatie- en andere plannen voor volgend schooljaar, leidinggeven aan een team op afstand – inclusief razendsnelle digitale competentieontwikkeling – en zorgen dat er voeling gehouden wordt met alle leerlingen. Zeker voor schoolleiders in het speciaal onderwijs een pittige uitdaging. Conclusie na deze twee maanden: afstandsonderwijs is mogelijk, maar het directe contact met leerlingen is eigenlijk onvervangbaar. Dit geldt met stip voor de kwetsbare leerlingen. Scholen proberen zichtbaar en hoorbaar te zijn, eventueel samen met hulpverlenende instanties.

In verschillende Europese landen zijn of gaan scholen ook weer open; in Zweden zijn ze niet eens dicht geweest. In het buitenland is net als bij ons volop geëxperimenteerd met afstandsonderwijs en daar springen overheden eveneens bij als een gezin niet beschikt over de benodigde ict-apparatuur of internetverbinding. De verschillen zitten vooral in de (nood)opvang van kinderen. Collega’s uit Italië, Spanje, Slovenië en Finland geven een inkijkje.

En was onderwijs niet bij uitstek een sociaal gebeuren? Kinderen en jongeren missen hun klasgenoten, en vooral de minder sociale jongeren zullen hier last van krijgen, waarschuwen deskundigen. Nu scholen weer open gaan, is het belangrijk er een gezamenlijk moment van te maken. Een nieuw begin van het nieuwe normaal.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Opnieuw leren lopen

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Hoe zorg je ervoor dat jij en je werknemers tot de pensioengerechtigde leeftijd vitaal blijven?

  De CAO PO 2019 – 2020 kent duurzame inzetbaarheid. Medewerkers van 57 jaar en ouder hebben bovenop de reguliere 40 uur per jaar ook recht op 130 uur per jaar voor duurzame inzetbaarheid per jaar (deeltijders naar rato). Die uren kunnen werknemers op verschillende manieren inzetten. Zoals bijvoorbeeld een sabbatical, extra zorgverlof of recuperatie-verlof (zie artikel 8A.6 lid 2).
  Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te sparen (zie artikel 8A.7). Als je als 57-jarige vijf jaar spaart, beschik je na die vijf jaar over 850 uur. Vanaf je 62e kun je dan besluiten om wekelijks een dag recuperatieverlof op te nemen. Of je neemt een sabbatical of extra zorgverlof op. Verlof opnemen mag maximaal tot 340 uur per jaar (zie artikel 8A.7 lid 2).

  Generatiepact
  In de inzet van de AVS voor de CAO PO 2019 –2020 was het Generatiepact opgenomen. Als onderdeel van de mogelijkheden voor oudere werknemers om vitaal te kunnen blijven werken. Het Generatiepact is helaas niet opgenomen in de CAO PO. De cao-partners hebben wel afgesproken om gezamenlijk de mogelijkheden van het Generatiepact te duiden.
  Het Generatiepact is een zeer interessante regeling voor duurzame inzetbaarheid en de instroom van jonge werknemers. In het kort betekent het: oudere werknemers krijgen de mogelijkheid minder te werken tegen gedeeltelijk behoud van salaris. Met als doel: vitale medewerkers en ruimte in de formatie. Met het Generatiepact borg je ook kennis en ervaring en kan de oudere werknemer gedeeltelijk plaatsmaken voor een jongere werknemer.
  Bij toepassing van het Generatiepact geldt dat de oudere werknemer ten minste 50 procent moet blijven werken. Er zijn verschillende varianten toepasbaar. Bijvoorbeeld dat een medewerker 50 procent gaat werken en daarvoor 70 procent van zijn salaris ontvangt, alsmede 100 procent pensioenopbouw. Kortom: een Generatiepact 50 – 70– 100. Of bijvoorbeeld een regeling 60 procent werken, 80 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. Ieder bestuur kan zelf besluiten het Generatiepact in te voeren in de organisatie. Het dient hiervoor dan beleid te formuleren. De geleding personeel van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op grond van artikel 12, lid 1 onder b en f (Wet Medezeggenschap op Scholen, WMS).

  Download

  Informatie over het Generatiepact en APG (PDF)