Thema – Personeel gezocht

Bovenop het structurele lerarentekort is er nu ook sprake van uitval van zieke leraren als gevolg van het coronavirus. Ondanks het sluiten van de scholen, gaat het onderwijs – op afstand – door, vaak digitaal. Technologie kan ook helpen het lerarentekort structureel te bestrijden, bepleiten sommigen. Met minder mensen dezelfde onderwijskwaliteit leveren, misschien is het mogelijk. Dan kan er een einde komen aan de moeizame zoektocht naar vervangers. Al dan niet via dure uitzendbureaus, een ontwikkeling die niet onomstreden is.

In grote steden is het vinden en binden van leraren steeds lastiger door de trek naar de rand­gemeenten. Investeren in goed werkgeverschap is noodzakelijk om personeel voor de school te behouden. Diverse scholen laten zien dat en hoe het werkt. Een goede sfeer en onderlinge relatie, een aantrekkelijk onderwijsconcept, werkdrukvermindering, goede (loopbaan)begeleiding, aandacht voor groei en ambitie en een professionele en lerende cultuur zijn enkele voorname ingrediënten.

Niet alleen onder leraren, ook onder leiding­gevenden lopen de tekorten op. Kunnen schoolleiders ook van buiten het onderwijs komen? Dat kan heel goed, vindt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Onderwijsteams hebben behoefte aan een manager die goed is in faciliteren, ondersteunen en inspireren.” Een goede opleiding is hierbij onontbeerlijk. Daarom ontwikkelt de AVS Academie zij-instroomtrajecten voor managers van buiten. Maar ook aan de beeldvorming moet iets gebeuren. “Er zijn nogal wat managers uit andere sectoren die geen idee hebben dat de baan van schoolleider zo uitdagend is.”

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Diepe buiging

Actueel

Meer nieuwsberichten

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Welke begrippen zijn belangrijk bij het actualiseren van het functiegebouw?

  Elke werkgever is verplicht voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren, staat in de nieuwe CAO PO 20192020. Dit dient te gebeuren volgens de systematiek van FUWAPO. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Zo ja, dan besluit de werkgever in overleg met elke individuele werknemer welke functiebeschrijvingen worden gehanteerd. Voor dit overleg kunnen werkgevers als basis de voorbeeldfunctiebeschrijvingen gebruiken de die sociale partners hebben vastgesteld. Dit proces moet afgerond zijn voor 1 augustus 2020.

  Bij deze actualisering is het van belang kennis te nemen van een aantal begrippen met een specifieke betekenis binnen FUWAPO. Die kan verschillen van de betekenis die binnen instellingen of in het gewone spraakgebruik wordt gehanteerd. Daarom is een begrippenlijst samengesteld met de meest voorkomende begrippen en de definities. De begrippen complexiteit, integraal, multidisciplinair en regio – zoals toegepast binnen FUWAPO – lichten we hieronder toe.

  • Complexiteit van een vereniging, stichting of instelling Complex betekent een instelling, vereniging of stichting met een verscheidenheid aan schoolsoorten (basisonderwijs, speciaal onderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs) en onderwijsconcepten.
  • Integrale managementfuncties Functies waarbij de eindverantwoordelijkheid is belegd voor de primaire processen (inclusief de strategiebepaling van de organisatie), de realisatie van de producten/diensten van een organisatie en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de PIOFACHtaken (taken op het gebied van Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting).
  • Multidisciplinair Het uitwisselen van kennis en ervaring met andere werkterreinen of vakdisciplines en het integreren van de uitkomsten in het eigen werk.
  • Regio Een grote stad, een stad of een verspreidingsgebied van meerdere locaties en/of wijken, een stad met enkele omringende gemeenten of een aantal kleinere gemeenten zoals voorkomt in de regionale indeling van de samenwerkingsverbanden of een regio van vergelijkbare indeling/omvang.