Thema – Publiek versus privaat

Normaal gesproken schrijven we liever zo min mogelijk over de totstandkoming van onze stukken, de inhoud zelf moet centraal staan. Maar bij het in kaart brengen van het relatief kleine, maar wel gestaag groeiende particuliere onderwijsaanbod stuitten we op zoveel voorzichtigheid en zelfs weerstand dat het iets zegt over het thema zelf. Een significante ontwikkeling waar over de hele linie – scholen, bijlesinstituten, ouders – bijna niemand publiekelijk over durft te praten, daar zit iets niet lekker.

Het dilemma: elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind, ook als daar een prijs aan vast zit die niet voor iedereen betaalbaar is. Maar tegelijkertijd lijken alle betrokkenen zich ook wel te realiseren dat kansenongelijkheid op de loer ligt. Onder andere daarover laten Monique Vogelzang van de Onderwijsinspectie en directeur Marc Peters van particuliere schoolorganisatie Winford zich in dit nummer uit.

Daarnaast steekt het dat het reguliere onderwijsstelsel zo belast is, dat het niet mogelijk is kinderen die dat nodig hebben extra rust, aandacht of uitdagingen te bieden. Dat ervoeren de ouders, leerling en (voormalig reguliere) schooldirecteur die in het tweede themaartikel elk hun individuele keuze voor privaat onderwijs toelichten.

Tot slot spraken we met vertegenwoordigers én gebruikers van vier heel verschillende vormen van particulier betaald aanvullend onderwijs, ook wel schaduwonderwijs genoemd. Ook daarbij rijst steeds vaker de – ons inziens terechte – vraag of het reguliere basisonderwijs er op de lange termijn niet door geschaad of zelfs uitgehold wordt, maar de aanbieders voorzien wel in een behoefte van scholen en ouders en doen dat in sommige gevallen op een heel verantwoorde, zelfs idealistische manier.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

  • Zakdoekje leggen

Actueel

Thema - Publiek versus privaat

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

  • Is mijn ouderschapsverlof bij een nieuwe werkgever afhankelijk van de nieuwe werktijdfactor?

    Op grond van de Wet Arbeid en Zorg kan ouderschapsverlof dat nog niet is opgenomen worden meegenomen worden naar de nieuwe werkgever.

    Voor wie een kind heeft dat nog niet de leeftijd van acht jaar heeft bereikt, bestaat het recht op ouderschapsverlof. Als de werknemer overstapt naar een nieuwe werkgever en het ouderschapsverlof nog niet volledig opgenomen is, kan het resterende deel bij de nieuwe werkgever worden opgenomen. Hiervoor is wel een verklaring van de vorige werkgever noodzakelijk.

    Het restant van het ouderschapsverlof wordt berekend op basis van de nieuwe werktijdfactor.