Thema – Ambitieus kwaliteitsbeleid

De onderwijsprestaties van leerlingen in het Nederlandse funderend onderwijs dalen op een aantal punten. Maar dit blijkt niet per se te betekenen dat ook de – veel bredere – onderwijskwaliteit achteruit gaat. De onderwijsinspectie legt uit wat het verschil is, onderwijspedagoog Gert Biesta en een groot Haags schoolbestuur analyseren mee. Wel signaleert de inspectie dat veel scholen tevreden lijken met de basiskwaliteit, “terwijl dat echt neerkomt op de minimumeisen die aan het onderwijs worden gesteld”. Tegelijkertijd ziet zij dat een grote groep schoolleiders meer wil bieden en daarin succes heeft. Kader Primair sprak drie schoolleiders die actief sturen op kwaliteit(sverbetering) over het waarom en hoe. “We stellen een ambitie vast op basis van onze populatie, en vertalen dat naar ons plan op schoolniveau.” En: “Bij alles wat we doen kijk ik of het bijdraagt aan onze doelen. Sommige dingen doen we dus niet.” Een collega: “Wij streven continu naar verbetering. Waarom zou je als school níet willen excelleren?” Tot slot gaan we in op de voordelen van onderzoeksmatig werkende scholen voor onder meer de onderwijskwaliteit. “Als je op basis van goed onderbouwde beslissingen je onderwijs steeds verbetert, kan het niet anders of daar worden je leerlingen beter van”, zegt een schoolleider van een ‘onderzoekende’ school. Hoe stimuleer je je team én leerlingen om een onderzoekende houding aan te nemen?

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Kwaliteit in stappen

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Wat zijn de verschillen tussen de bedrijfsarts en de arbodienst?

  Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid. Denk aan het beleid rond ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ondersteuning door een deskundige is hierbij verplicht. Dat kan een bedrijfsarts of een arbodienst zijn. Voor sommige taken is een bedrijfsarts verplicht. Aansluiten bij een arbodienst is niet verplicht. Maar verzekeraars eisen soms wel van werkgevers dat zij zich aansluiten bij een arbodienst.

  Verschillen arbo-arts en bedrijfsarts
  Een arbo-arts:
  • is in dienst bij een arbodienst
  • is een basisarts
  • is geen arbeidskundig specialist
  • mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een bedrijfsarts
  • mag niet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
  • moet zijn ingeschreven in het BIG-register
   
  Een bedrijfsarts:
  • huurt de werkgever zelf in
  • is een arbeidskundig specialist
  • mag een werknemer doorverwijzen naar een specialist
  • mag medicijnen voorschrijven
  • mag medische gegevens opvragen over de werknemer (na toestemming van werknemer)
  • moet zich iedere vijf jaar herregistreren en daarvoor aan verschillende eisen voldoen
  • is (daarom) verplicht zich continu bij te scholen en wordt regelmatig gecontroleerd
  • moet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
  • moet zijn ingeschreven in het BIG-register en in een specialistenregister
   
  Wat mogen arbodienst en bedrijfsarts allebei?
  • advies geven over arbeidsomstandigheden, arbobeleid, preventie en verzuimbeleid
  • begeleiden van re-integratie van de zieke werknemer
  • een RI&E toetsen (Risico Inventarisatie en -Evaluatie)
  • werknemers periodiek onderzoeken (PAGO)
  • een arbeidsomstandighedenspreekuur houden
  • de aanstellingskeuring doen van een werknemer
  • beroepsziektes melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
   
  Wat mag alleen de bedrijfsarts?
  • vaststellen of de werknemer door ziekte echt niet meer kan werken
  • beoordelen wat de werknemer nog wel kan doen
  • de ziekte binnen zes weken bespreken met de werknemer, een probleemanalyse opstellen en de werkgever adviseren over re-integratie en werkhervatting
   
  UWV
  Voor het UWV telt alleen het oordeel van arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet een goed dossier aanleggen. Daarbij hoort onder andere het opvragen van medische gegevens van een werknemer. Goede dossiervorming is ook belangrijk voor een deskundigenoordeel door het UWV.