Thema – De schoolleider in perspectief

De schoolleider is al lang niet meer de ‘hoofdmeester’ die op vrijdagmiddag na een week lesgeven nog even wat administratie doet. De huidige onderwijspraktijk vraagt veel, de maatschappelijke druk op scholen is toegenomen. De schoolleider kent grote verantwoordelijkheden, is medebepalend voor de onderwijskwaliteit en houdt veel ballen in de lucht. Kortom: heeft een steeds belangrijkere taak te vervullen. Maar de status van het vak is gedaald, samen met die van het hele onderwijspersoneel. Ook de financiële waardering blijft achter. Twee ervaren schoolleiders over de veranderingen in en het aanzien van het beroep. Femke Geijsel, bijzonder hoogleraar Onderwijskunde en bekleder van de leerstoel ‘Leiderschap en management van onderwijsinstellingen’, kijkt mee: “Voor de doorontwikkeling en positionering van schoolleiderschap moet echt ruimte worden vrijgemaakt.”

Schoolleiders vormen in alle sectoren onder andere het belangrijke schakelpunt tussen strategie en uitvoering, maar er zijn ook verschillen in posities en verantwoordelijkheden, vaak ingegeven door de schaalgrootte. Leidinggevenden met ervaring in zowel het primair als voortgezet onderwijs, vergelijken de functie in beide sectoren. “Ik pleit voor ontschotting in de verschillende cao’s.”

Verschillen zijn er ook tussen schoolleiders zelf. De een stuurt de grootste basisschool van Nederland aan, de ander een kleine dorpsschool. Weer een ander was eerder leidinggevende buiten het onderwijs of staat aan het hoofd van een school voor speciaal onderwijs. Zij vertellen over de specifieke inhoud en uitdagingen van hun functie. Anderen geven antwoord op de vraag: waar zou je zijn zonder de schoolleider? “Als zij er niet is, voelt het alsof het hart uit de school is.”

Download deze Kader Primair

Kaderspel

  • Schoolleiderstekort

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

Geen veelgestelde vragen gevonden