Thema – Privacy

Het zorgde afgelopen mei op diverse scholen wellicht voor wat paniek: het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Is de AVG strenger? Ja. Brengt het heel veel extra werk met zich mee? Niet per definitie. Is panikeren terecht als je het nog niet helemaal op orde hebt? Nee. Kader Primair zet in dit thema nog even op een rijtje wat er veranderd is voor scholen, polst hoe ver het funderend onderwijs ermee is en plaatst een en ander in perspectief. “Het is een cultuurverandering die niet van vandaag op morgen hoeft plaats te vinden”, stelt privacyexpert Job Vos van Kennisnet.

Ook zoomen we in op de specifieke rol van de schoolleider bij het omgaan met de AVG. Hoe geef je daar leiding aan? Waar loop je tegenaan? Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij jou en wat laat je over aan het schoolbestuur? Schoolleiders van het Delftse bestuur Librijn volgden een training: “Memorysticks heb ik verbannen; we doen nu alles in de cloud met een beveiligd wachtwoord.”

Tot slot aandacht voor de privacy van leerlingen. Hoe leer je hen hun gegevens te beschermen in een tijd waarin vooral online alles maar gedeeld lijkt te worden? Een schoolleider: “We laten hen nadenken: een foto online, wil je dat? En als het een foto van jou in je bikini is?”

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Vlammen

Actueel

Thema

Geen nieuwsberichten gevonden

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Vervalt mijn voorwaardelijk pensioen als ik per de aow-gerechtigde leeftijd met pensioen ga?

  Veel AVS-leden vragen zich af: als je een voorwaardelijk pensioen hebt opgebouwd – dat is het deel van het pensioen dat je extra krijgt in verband met de afschaffing van de fpu, na te gaan op het Uniform Pensioenoverzicht – en je wilt volledig met pensioen, is de pensioendatum dan relevant voor behoud van het voorwaardelijk pensioen?

  Het woord zegt het al: een ‘voorwaardelijk’ pensioen is nog niet definitief. Het kan nog vervallen. Je hebt recht op het voorwaardelijke deel van het ABP KeuzePensioen en het ABP Nabestaandenpensioen als je tot 1 januari 2023 onafgebroken in dienst blijft bij een werkgever die bij het ABP is aangesloten, of tot aan je pensionering als deze eerder is. Op 1 januari 2023 of bij pensionering wordt je voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk. Je voorwaardelijk pensioen vervalt als je je dienstverband onderbreekt, tenzij de onderbreking kleiner is dan twee maanden of 18 maanden als je een wachtgeld- of ontslaguitkering ontvangt en je na deze onderbreking weer in dienst bent van een werkgever die bij het ABP is aangesloten. Deze regels omtrent onderbreking betekenen dat je datum van pensionering gelijk moet zijn aan de datum waarop je dienstbetrekking eindigt.

  Voorbeeld 1

  Stel dat je op 17 januari 2019 je aow-gerechtigde leeftijd bereikt, dan ga je per 17 januari 2019 vanuit een werkende situatie met pensioen. In dat geval wordt het voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk. Als je er echter voor kiest per 1 januari 2019 je arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder pensioen op te nemen, om vervolgens per 17 januari 2019 volledig met pensioen te gaan, is het voorwaardelijk pensioen komen te vervallen omdat je niet tot je pensionering onafgebroken in dienst bent geweest. Kortom: zorg ervoor dat de datum waarop je volledig met pensioen gaat direct aansluit bij de datum dat de dienstbetrekking eindigt.

  In een eerdere Vraag van de Maand is reeds duidelijk gemaakt dat je in de situatie dat je wordt ontslagen en aanspraak moet maken op een ww-uitkering, je één maand voor het einde van de dienstbetrekking 10 procent keuzepensioen kunt opnemen. Daardoor vervalt het voorwaardelijk pensioen niet en wordt het niet verrekend met je ww-uitkering. Overigens kan hierbij wel relevant zijn dat je, als je meer dan 60 maanden voor de aow-gerechtigde leeftijd (keuze)­pensioen opneemt, je bij de aanvraag van het keuzepensioen een zogenoemde ‘intentieverklaring’ moet afgeven. Hierin verklaar je dat je geen werkzaamheden meer wilt verrichten in (tenminste) dezelfde mate als waarin je vervroegd met pensioen gaat en dat je ook niet van plan bent om nog werkzaamheden te gaan verrichten voor die 10 procent. Indien je deze bedoeling niet blijkt te hebben gehad, kan dat tot gevolg hebben dat de gehele pensioenaanspraak op de vervroegde ingangsdatum moet worden belast tegen 72 procent.

  Voorbeeld 2

  Stel dat je op 17 januari 2022 de aow-gerechtigde leeftijd bereikt. Je wordt ontslagen per 1 januari 2019, waarna je aanspraak moet maken op een ww-uitkering. Indien je per 1 december 2018 alvast 10 procent keuzepensioen opneemt, dan vervalt je voorwaardelijk pensioen niet en wordt deze ook niet verrekend met je ww-uitkering.