Thema – Gelijke kansen

Het onderwijs zou alle leerlingen in principe gelijke kansen moeten bieden, maar kansenongelijkheid is toch al jaren een terugkerend issue in de sector. Recentelijk nog in de Staat van het Onderwijs van de inspectie. Ongelijkheid is een breed maatschappelijk probleem, dat in ons huidige onderwijssysteem niet zomaar even te fiksen is door alleen scholen. Waar staan we, wat werkt wel en wat niet, en hebben de initiatieven om gelijke kansen te creëren zin? Maakbaarheid kent immers ook grenzen… We vroegen het aan Inge de Wolf, projectleider en hoofdauteur van de Staat van het Onderwijs en onderwijssocioloog Paul Jungbluth. Programmaleider Monaïm Benrida van de Gelijke Kansen Alliantie, in 2016 op initiatief van het ministerie van OCW opgericht, geeft een update van het effect hiervan tot nu toe.

Dat leidinggevenden in het funderend onderwijs zich zeer verantwoordelijk voelen en zich extra inspannen voor het aanpakken van kansenongelijkheid, blijkt uit een rondgang langs enkele bevlogen en ondernemende collega’s. Voor een succesvolle aanpak is samenwerking met en inzet van andere partijen echter onontbeerlijk: ouders, andere sectoren, de gemeenschap, overheid. “Kansengelijkheid is een zoektocht. Het is vaak een kwestie van de lange adem om commitment te creëren, maar het lukt wel.”

Tot slot een kijkje in de wereld van het schaduwonderwijs en de invloed hiervan op kansenongelijkheid. Louise Elffers schreef er onlangs het boek ‘De bijlesgeneratie – opkomst van de onderwijscompetitie’ over. “Schaduwonderwijs mag geen voorwaarde worden om succesvol te zijn”, waarschuwt de onderwijskundige.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

  • DNA

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

Geen veelgestelde vragen gevonden