Thema –

Werkdruk en bevlogenheid

Onderwijs en werkdruk lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. De druk ís dan ook hoog en is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Toch werken er in de sector bij uitstek ook enorm bevlogen mensen, die er vaak nog van alles naast doen. Zoals Thijs Roovers en Jan van de Ven, de drijvende (leer)krachten achter het PO-front dat actie voert tegen de hoge werkdruk en voor een beter salaris. Ze vertellen over hun idealen en hoe ze die naast hun baan voor elkaar proberen te boksen. Hoe vinden en faciliteren hun schoolleiders dat? En hoe denkt het voortgezet onderwijs over hun eisen?

Prof. dr. Arnold Bakker, arbeidspsycholoog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaat in op de relatie tussen werkdruk en bevlogenheid in het onderwijs: hoe je respectievelijk het één (ook zelf!) kunt terugdringen en het ander behouden of aanwakkeren. Dat vergt een juiste balans tussen taakeisen en hulpbronnen, uitdagingen en barrières. Schoolleiders hebben hierin ook een belangrijk aandeel, bijvoorbeeld op het gebied van autonomie, coaching, competentieontwikkeling en een goede toepassing van de cao.

Tot slot bezorgt het (naderende) lerarentekort leidinggevenden in het funderend onderwijs de nodige druk en uitdagingen. Welke middelen zetten zij in om de vacatures in te vullen? Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers kijkt kritisch mee naar korte- en langetermijnoplossingen.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Uit de pas

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Hoe kan ik mijn voorwaardelijk pensioen veilig stellen als ik in de WW kom?

  Ouderen die vlak voor hun pensioen de WW in moeten, dreigen een deel van hun pensioen – het zogenaamde voorwaardelijk pensioen – te verspelen. Het voorwaardelijke pensioen is het deel van uw pensioen dat u extra heeft gekregen in verband met de afschaffing van de FPU, zeg maar de VUT voor het onderwijs.

  Bent u geboren op of na 1 januari 1950 en bent u (binnenkort) ouder dan 60 jaar, dan is er een simpele manier om uw voorwaardelijke pensioen veilig te stellen. U kunt op uw pensioenoverzicht van het ABP zien hoe hoog uw voorwaardelijk pensioen is. Is dat een bedrag dat de moeite waard is, dan kunt u dat veiligstellen door één maand voor de ingangsdatum van uw werkloosheid 10 procent keuzepensioen op te nemen. Als u dan ook één maand voor de ingangsdatum van uw werkloosheid al voor 10 procent deeltijdontslag neemt, wordt het bedrag dat u maandelijks aan keuzepensioen van het ABP zult ontvangen niet gekort op uw WW-uitkering. Het laatste volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 22 maart 2017*.

  Pensioen is geen ‘inkomen in verband met arbeid’ in de zin van artikel 47 van de Werkloosheidswet als:

  • die pensioenuitkering door de uitkeringsgerechtigde vóór het intreden van de werkloosheid werd ontvangen, en
  • als die pensioenuitkering samenhangt met een eerder verlies van arbeidsuren (uit datzelfde dienstverband).

  Verliest u bijvoorbeeld per 1 januari 2018 uw baan en bent u ouder dan 60 jaar, dan ziet het er als volgt uit:

  • Beëindiging dienstverband voor 0,1 fte en opname keuzepensioen voor 10 procent per 1 december 2017
  • Beëindiging dienstverband voor 0,9 fte per 1 januari 2018
  • Dagloonberekening over referteperiode 1 december 2016 tot en met 30 november 2017

  * De letterlijke uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBNHO:2017:2519.