Thema – De wereld in school

Burgerschap in het onderwijs blijft een lastig te vangen onderwerp. De kennisverschillen tussen, en mate van aandacht hiervoor op scholen zijn groot. Laat staan wereldburgerschap, zou je denken. Kader Primair vroeg zich af wat we op dit vlak kunnen leren van het groeiende aantal internationaal georiënteerde scholen, die (vroeg) meertalig onderwijs vaak hoog in het vaandel hebben staan. Er blijkt een kruisbestuiving: “Meertaligheid stimuleert respect voor culturele diversiteit, opent de weg naar wereldburgerschap en maakt van leerlingen open en sociaal-cultureel bewuste individuen”, aldus een schoolleider en lid van een van de ontwikkelteams van Curriculum.nu.

Een kruisbestuiving van ander niveau vindt plaats op de eerste internationale pabo ter wereld in – off all places – ons eigen Meppel. Studenten uit alle windstreken worden er opgeleid om straks wereldwijd les te kunnen geven. Vooral op internationale scholen, maar dat hoeft niet per se. “Doordat je kennis hebt gemaakt met verschillende methoden, kun je het reguliere onderwijs ook met open blik en nieuwe inzichten benaderen”, aldus een Italiaanse studente.

Tot slot belichten we de kruisbestuiving tussen Nederlandse en IJslandse schoolleiders, die ontstond na hun eerste ontmoeting op de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA). “Je kunt op bezoek gaan bij andere scholen, dingen zien en thuis weer verder gaan zoals je altijd deed. Maar dit keer is er echt iets gebeurd.”

Download deze Kader Primair

Kaderspel

  • Een passend salaris voor elke functie

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

  • Mogen min-max-contracturen op jaarbasis verrekend worden?

    Sinds de CAO PO 2016–2017 bestaat de mogelijkheid om een min-max-contract in te voeren. Zo’n contract geldt alleen voor vervanging van tijdelijk afwezige werknemers en kan alleen voor bepaalde tijd worden afgesloten. Het contract kan worden aangegaan voor onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.

    Verder is afgesproken dat de verhouding min-max 1 : 2,5 is. Dit houdt in dat als een contract wordt afgesloten van 8 uur per week in de min, de maximale inzet per week 2,5 keer deze 8 uur is, dus maximaal 20 uur. De werknemer moet per week het maximaal aantal uren beschikbaar zijn. Qua salariëring dient maandelijks in ieder geval 8 uur uitbetaald te worden, ook al zijn er bijvoorbeeld in die maand geen werkzaamheden verricht. Verder moeten maandelijks de gewerkte uren boven de 8 uur uitbetaald worden, als hier sprake van is.

    Op de vraag of de gewerkte uren ook op jaarbasis verrekend mogen worden luidt het antwoord: nee. De minimumcontracturen dienen altijd uitbetaald te worden, ook al is er niet gewerkt. Er mag niet gemiddeld worden.