Thema – Integrale kindcentra

In een woonwijk staat een uitnodigend schoolgebouw met veel licht. Met stoepkrijt zijn cijfers gemaakt op de tegels van het schoolplein, een paar kinderen hinkelen: de rekenles is in volle gang. Het gebouw is verdeeld in kleine en grotere ruimtes, studieruimtes met tafels en spelling- en taalboekjes, ruimtes met banken, boeken en computers. Hier kunnen de kinderen uit de basis-, midden- en bovenbouw werken en chillen. Hier geen klassikale lessen in een lokaal. Leerkrachten en coachende begeleiders stellen samen met iedere leerling (studenten, in Viverejargon) en hun ouders een portfolio samen waar de leerdoelen in staan. Het team zorgt van 8.30 tot 17.30 uur voor de studenten. 51 weken per jaar, want aan de geijkte schoolvakanties doet Vivere niet. Oprichter en directeur Barbara van den Bosch: “Dat was eerst flink wennen voor veel leerkrachten.” Er is een professionele kantine waar elke dag een biologische lunch met soep wordt geserveerd en twee keer per week een warme maaltijd, verzorgd door kok en conciërge Henk samen met een groep studenten. De tieners van het voortgezet onderwijs hebben hun eigen dakterras. In de gangen is het nooit stil, je hoort een continu geroezemoes, er staat een piano. Deze school voelt aan als een kruising tussen een buitenschoolse opvang (bso), een Vrije School, jeugdhonk en huiskamer.

Download deze Kader

Kaderspel

 • De nieuwe werkelijkheid

Thema

Verder in dit nummer

 • Maak van leerlingen boekenwurmen

Iedere maand

 • Duitse les op de basisschool

 • Ontwikkeld leiderschap

 • Vrouwen aan de top

 • Schoolleider van het jaar (deel 1)

 • Zo krijg ook jij meer teamflow

Vraag van de maand

 • Hoe ga je met de inzet van personeel?

  Bij het bespreken van de data voor het houden van teamvergaderingen kreeg een schoolleider van een personeelslid te horen: “dit is niet mijn werkdag.” De vraag werd gesteld hoe hij hiermee om moest gaan. De bepalingen in Hoofdstuk 2 van de CAO PO 2019 – 2020 zijn leidend. Bij de bespreking van het werkverdelingsplan worden afspraken gemaakt wie, wat doet en op welke dag. Het overleg over het werkverdelingsplan vindt vóór de zomervakantie plaats. Ook heeft de schoolleider voor de zomervakantie met ieder individueel personeelslid een afspraak en legt deze vast.
  Bij invoering van de CAO PO 2019 – 2020 is het zogenoemde inzetbaarheidsschema verlaten. Het inzetbaarheidsschema bepaalde hoeveel dagdelen er bij de werktijdfactor maximaal kon worden ingezet. Wel dient de schoolleider rekening te houden met de bepalingen over deeltijders. Dat betekent dat de uren zoveel mogelijk aangesloten worden ingeroosterd als het personeelslid dit wenst en dat rekening wordt gehouden met afspraken bij een andere werkgever of in de privésfeer.
  De jaartaak voor onderwijsgevend personeel bestaat grofweg gezegd uit de volgende componenten: lestijd met voor- en nawerk, professionalisering, duurzame inzetbaarheid en overige schooltaken. Deze componenten worden ingeroosterd. De ingeroosterde uren worden met ieder personeelslid besproken. Bij accordering gelden de ingeroosterde uren als werkdagen. Teamvergaderingen vallen in de meeste gevallen onder het component ‘overige schooltaken’.
  In de CAO 2020 is nog wel een inzetbaarheidstabel opgenomen. De bepaling over de deeltijder is gelijk aan het eerder genoemde. De werkgever kan in overleg met de P(G)MR een arbeidstijdenmodel vaststellen dat geldt voor één of meerdere functiegroepen binnen de functiecategorie onderwijsondersteunend personeel.