Zo kan het ook!

Door demografische ontwikkelingen kunnen scholen uit hun jasje groeien en ook zijn er nieuwe scholen die een onverwachte groeispurt doormaken. Dat betekent dat er oplossingen moeten komen voor de leerlingengroei, zowel qua ruimte als personeel. “De gemeente doet haar best, maar heeft grote problemen om geschikte huisvesting voor ons te vinden.”

Tekst Larissa Pans

Wilma Scholtens van vmbo-school Munnikenheide College in Etten-Leur en Rucphen is ervan overtuigd dat leerlingen voortdurend veranderen en iedereen positief kunnen verbazen. Deze overtuiging ligt ten grondslag aan het doorstroomtraject, waarin vso-leerlingen meedraaien op de vmbo-school van Scholtens en daar ook een diploma behalen. In schooljaar 2019/2020 startten negen vso-leerlingen in het derde jaar op het Munnikenheide College. Het zijn leerlingen die ‘op het randje zitten naar het regulier onderwijs’, zegt Martijn van Rijsbergen, schoolleider van het Brederocollege, de vso-school in Breda. “Wij zien dat zij een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben en flexibel genoeg zijn om les te krijgen van verschillende docenten.” In dat derde jaar stromen zij via een speciale klas in in het regulier onderwijs, onder begeleiding van een docent, intern begeleider en gedragswetenschapper van het Brederocollege. “Daar zit de kruisbestuiving”, zegt Van Rijsbergen. “Mijn collega’s leren veel van het regulier onderwijs. Misschien houden we onze leerlingen soms te klein, moeten we ze meer durven loslaten.” Directeur Scholtens van het Munnikenheide College merkt op haar beurt dat haar team nu beter omgaat met verschillende typen leerlingen en ook minder snel leerlingen doorverwijst naar het speciaal onderwijs.

Kers op de taart

De vso-school van Van Rijsbergen selecteert in het tweede jaar de leerlingen voor het doorstroomtraject, in het vierde jaar worden zij ingeschreven op het Munnikenheide College en stromen ze vanuit de speciale klas in binnen de reguliere klassen. Aan het einde van het vierde leerjaar ontvangen de leerlingen een vmbo-diploma. “Dat zien ze als de kers op de taart. Wíj zijn trots op het speciaal onderwijs, maar veel leerlingen willen toch het liefst meedoen in het reguliere onderwijs. Voor velen is dat een stil verlangen.”

Alle negen vso-leerlingen hebben hun derde jaar inmiddels succesvol afgerond. Van Rijsbergen: “We zijn er heel trots op dat er geen uitvallers zijn. De coronatijd was even lastig, er werd nog meer een beroep gedaan op hun zelfstandigheid.” Vmbo-directeur Scholtens: “Na een paar weken is er een klas gemaakt voor leerlingen die in de coronamaanden het online onderwijs moeilijk oppakten. Daar zaten er slechts enkele van het doorstroomtraject tussen.”

‘Aarzelingen’

Het doorstroomtraject kent enige extra kosten, al is er voor het vierde jaar subsidie vanuit het samenwerkingsverband voor extra begeleiding. Natuurlijk waren er in het begin zeker ‘aarzelingen’ vanuit beide teams. Scholtens: “Ik heb gevraagd wat teamleden nodig hebben om die zorgen weg te nemen. En daar actie op ondernomen.” Drie keer per jaar is er een overleg tussen beide schooldirecteuren en het team over de doorstroomleerlingen. “Blijf steeds het gesprek voeren vanuit visie in plaats van te focussen op kleine dingen die niet goed lopen”, zegt Scholtens. “Wat was de bedoeling van dit traject? Waar moeten we een vinger aan de pols houden?” Hun advies aan andere schoolleiders: “Probeer verder te kijken dan je neus lang is”, zegt Van Rijsbergen. Scholtens: “We hebben bewust de grenzen opgezocht van het inspectiekader en wettelijke kader. Soms moet je het risico durven nemen.” Van Rijsbergen roemt het vertrouwen van de partnerschool: “Het Munnikenheide College heeft de handreiking gedaan richting ons. Zij konden denken voorbij de aanname: ‘Het zijn vso-leerlingen, dus die zullen het wel niet redden in het regulier onderwijs’.” Directeur Scholtens: “Wij zijn een school van kansen bieden. Ik geloof hier echt in.”

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.