De Algemene Vereniging Schoolleides bestaat dit jaar 25 jaar. Wat ooit als rebelse club begon, is in een kwart eeuw uitgegroeid tot een volwaardige vakbond en beroepsorganisatie voor schoolleiders. De Algemene Vereniging Schoolleiders telt nu zo’n 4000 leden en speelt een belangrijke rol in het onderwijs.

In deze Kader Primair blikken we samen met leden terug – en vooruit.

Kaderspel

 • Duimpje in de dijk gaat de onderwijspolder niet redden

Actueel

 • Lerarentekort: RAP-geld voor regio’s, noodplannen voor grote steden

 • Inschrijving AVS Schoolleiderscongres open

 • Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel ouderbijdrage

 • Meerderheid AVS-leden stemt in met onderhandelaarsakkoord, maar wil toch staken op 30 en 31 januari

 • Vijf nieuwe aspirant opleidingsscholen

 • Schoolleiders uit Estland en Nederland leren van elkaar

 • Flexwerkers minder blootgesteld aan arborisico’s

Thema - Een kwart eeuw AVS

 • 25 jaar AVS

 • 25 jaar knokken voor schoolleider en onderwijs

Verder in dit nummer

 • Betrokken bij de buurt

 • De MR: partner of tegenstander?

 • ‘Je moet wel kont in je broek hebben’

Iedere maand

 • Wanneer krijgen we weer les ?

 • ‘Er is geen blauwdruk voor gepersonaliseerd onderwijs’

 • Het aanzien van de schoolleider

 • Opleiding op maat voor speciaal onderwijs

Vraag van de maand

 • Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd?

  In verband met het personeelstekort kregen wij de vraag of er mogelijkheden zijn om werknemers na hun AOW-gerechtigde leeftijd door te laten werken.
  Volgens de CAO PO 2018 – 2019 eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd de arbeidsovereenkomst op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt (artikel 3.10, lid 5).
  De mogelijkheid bestaat echter om jaarlijks overeen te komen om het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst telkens met maximaal 12 maanden uit te stellen (artikel 3.13).
  Het is ook mogelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen, die jaarlijks met ten hoogste 12 maanden kan worden verlengd. Dat kan maximaal zes keer voor in totaal maximaal 48 maanden. In de laatste situatie geldt dat bij beëindiging geen opzegging noodzakelijk is.
  De werkgever kan het verzoek naast zich neerleggen.