Er zijn veel (toekomstige) postactieve leden die op basis van ervaring en competenties inzetbaar zijn en graag nog iets wil betekenen voor de AVS en/of het onderwijs. Voor deze gemotiveerde (oud) leidinggevenden heeft de AVS een speciaal lidmaatschap.

Een aantal van deze groep Duurzaam Vitalen (DV) heeft zitting in een aparte commissie binnen de AVS. Zij adviseren het bestuur op thema’s zoals pensioenen (waar de AVS gesprekspartner is in het boven sectoraal overleg), duurzame vitaliteit, de overgang naar de fase ná pensionering en nog veel meer. De AVS heeft daarnaast behoefte aan deze deskundige en ervaren vrijwilligers die inzetbaar zijn voor projecten waarbij de vereniging betrokken is. Het gaat bijvoorbeeld om inzet of verzorgen van een activiteit bij het nationale- of internationale congressen die de AVS organiseert, netwerkbijeenkomsten in het land, gerichte projecten van organisaties zoals het Vf/Pf, het Arbeidsmarktplatform PO of het Nuffic. Ook is de commissie DV organiserende en drijvende kracht achter regionale contactgroepen, de jaarlijkse ‘schoolverlatersdag’ en activiteiten voor (aanstaande) postactieven. De commissie Duurzaam vitaal wil een match van behoefte en aanbod bewerkstelligen, een sterk netwerk vormen en opkomen voor de belangen van (toekomstige) postactieve AVS-leden.

Meer informatie?
Bel met de AVS: tel. 030-2361010.