Er zijn veel (toekomstige) postactieve leden die op basis van ervaring en competenties inzetbaar zijn en graag nog iets wil betekenen voor de AVS en/of het onderwijs. Voor deze gemotiveerde (oud) leidinggevenden heeft de AVS een speciaal lidmaatschap.

Een aantal van deze groep Duurzaam Vitalen (DV) heeft zitting in een aparte commissie binnen de AVS. Zij adviseren het bestuur op thema’s zoals pensioenen (waar de AVS gesprekspartner is in het boven sectoraal overleg), duurzame vitaliteit, de overgang naar de fase ná pensionering en nog veel meer. De AVS heeft daarnaast behoefte aan deze deskundige en ervaren vrijwilligers die inzetbaar zijn voor projecten waarbij de vereniging betrokken is. Het gaat bijvoorbeeld om inzet of verzorgen van een activiteit bij het nationale- of internationale congressen die de AVS organiseert, netwerkbijeenkomsten in het land, gerichte projecten van organisaties zoals het Vf/Pf of het Arbeidsmarktplatform PO. Ook is de commissie DV de organiserende en drijvende kracht achter regionale contactgroepen, de jaarlijkse ‘schoolverlatersdag’ en activiteiten voor (aanstaande) postactieven. De commissie Duurzaam vitaal wil een match van behoefte en aanbod bewerkstelligen, een sterk netwerk vormen en opkomen voor de belangen van (toekomstige) postactieve AVS-leden.

Nieuwe leden gezocht!

De commissie komt vijf à zes keer per jaar samen en denkt met het bestuur mee over bijvoorbeeld internationalisering, functiehuis, cao en pensioenen. Nieuwe leden zijn welkom. Sluit je aan door een mailtje te sturen naar Dick Tolsma: secretariaatdv@avs.nl

Meer informatie?
Bel met de AVS: tel. 030-2361010.

Netwerkbijeenkomsten Duurzaam vitaal

De AVS-commissie Duurzaam Vitaal organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten in verschillende regio’s. Deze zijn bedoeld voor leden die (bijna) met pensioen gaan, maar nog wel betrokken willen zijn bij het onderwijswerkveld waarin ze werkzaam zijn geweest. In de bijeenkomsten worden (onderwijs)ervaringen, expertise en toekomstplannen gedeeld met elkaar. Ook kunnen de deelnemers zelf bespreekpunten indienen, bijvoorbeeld over knelpunten in werk en functioneren die in de laatste fase van de loopbaan voorkomen. Je gaat aan de slag met je persoonlijk uitloopplan en we bespreken actuele zaken vanuit de AVS en de commissie Duurzaam Vitaal (bijvoorbeeld over pensioen). De bijeenkomst vindt twee keer per jaar plaats (een dagdeel per keer).

Ook organiseert de commissie Onderwijsverlatersdagen:  wil je je oriënteren op de laatste fase van het schoolleiderschap en de overgang naar het post-actieve leven? Dat kan via de Onderwijsverlatersdag!

Overzicht van de bijeenkomsten Duurzaam Vitaal

Geen evenementen gevonden

Nieuws over Duurzaam vitaal

  • Jouw meedenken is onmisbaar

    AVS is op zoek naar jou. Naar schoolleiders die niet alleen een duidelijke missie en visie hebben, maar ook hun steentje willen bijdragen aan een positieve verandering. Wil jij AVS voeden met jouw ideeën over geweldig onderwijs, bezielend leiderschap, beter personeelsbeleid en een sterke positie van schooldirecteuren (ook op financieel vlak)? Sluit je dan als vrijwilliger aan bij één van onze commissies. Daar profiteer je zelf ook van! ...

  • Al varend koers bepalen voor de toekomst!

    Op 16 en 23 mei organiseert AVS vanuit de commissie Duurzaam Vitaal de Onderwijsverlatersdag 2024. Kom jij in de buurt van je pensioen? Meld je dan nu aan voor deze ontspannen én interessante dag!  ...

Alle nieuwsberichten