Jaartaken eenvoudig en snel gemaakt met Jaartaakplanner

Als voordeelpartner van de AVS heeft Axilium in 2017 het softwareprogramma ‘JaartaakPlanner’ ontwikkeld. De AVS heeft tijdens de ontwikkeling van de software een ondersteunende rol gespeeld voor wat betreft de juistheid van de gegevens. Inmiddels hebben afgelopen schooljaar ruim 150 scholen kennisgemaakt met JaartaakPlanner.

Schoolleiders kunnen met behulp van JaartaakPlanner eenvoudiger en sneller normjaartaken maken. De software houdt automatisch rekening met de huidige cao-afspraken en overige regelgeving en zorgt voor correcte berekeningen. Bovendien hoeven niet jaarlijks alle gegevens opnieuw ingevoerd te worden, want de software neemt automatisch gegevens van het voorgaande jaar over.

Axilium
JaartaakPlanner is ontwikkeld door Axilium. Deze softwareleverancier is binnen het basisonderwijs al bekend van het programma InvalPool, het softwarepakket dat vele scholen en besturen ondersteunt in het optimaal uitvoeren van het vervangingsbeleid.

Voordeel voor AVS-leden
Probeer 60 dagen gratis en betaal geen opstartkosten bij aanvang van een abonnement. Vraag direct een proefaccount aan via www.jaartaakplanner.nl/proefaccount

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.jaartaakplanner.nl of bel 074-750 88 30
email: info@jaartaakplanner.nl