Als schooldirecteur ben je continu aan het bouwen, ontwikkelen en vernieuwen. Gelukkig doe je dat niet alleen. Door samen te werken kun je jouw team en het onderwijs écht versterken. Hoe pak je die rol als ultieme verbinder? Hoe zet je jouw team in zijn kracht? Dat ontdek je tijdens het AVS Schoolleiderscongres 2023 op 17 maart in DeFabrique in Utrecht, een werkplaats voor schoolleiders. In dit historische fabriekspand waar ‘maken’ centraal staat, gaan we de handen uit de mouwen steken om jouw leiderschap te laten vlammen en het onderwijs nog leuker en beter te maken. Meld je vandaag nog aan. Samen bouwen we aan beter onderwijs, aan sterke relaties, inspirerend leiderschap en geweldige samenwerkingen. 

De keuze voor workshops bepaal je dit keer ter plekke op de dag zelf, dus het enige dat je nu hoeft te doen, is je inschrijven en de datum in je agenda te zetten.

Terugblik

  • “Terug naar de essentie!”

    AVS Schoolleiderscongres 2023 Wil je weten hoe ónwijs tof Het AVS Congres afgelopen keer was? Geniet nog een beetje na met deze mooie impressie, die wij als opmars zien voor nóg zo'n zinderend congres op 15 maart aanstaande in het NBC in Nieuwegein. Zorg dat je erbij bent. Een staande ovatie als kick-off  Hoe krijg je 700 schoolleiders ’s ochtends om 10.00 uur aan het lachen, zingen en swingen? Je zet managementcoach Richard de Hoop voor de zaal. Het is knap hoe hij aan...

Het AVS Schoolleiderscongres 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door:


Je vindt ons ook op de Informatiemarkt

Omgaan met verandering en veerkracht ontwikkelen om futureproof te worden? Dat lukt je alleen door goed samen te werken. Coach en performer Richard de Hoop gebruikt de kracht van muziek om je dat aan den lijve te doen ervaren en hoopt zo teambuilding te bewerkstelligen. Ervaar zelf wat dat met jou doet

De werkdruk onder schoolleiders loopt op. Meermaals staan ze zelf een middag of dag voor de klas, omdat er simpelweg niet aan leraren te komen is. Hun eigen werk pikken ze op in de weekenden. Het wordt tijd dat de schooldirecteur zichzelf wat minder vaak wegcijfert, want alleen dan kun je de beste leider voor je team zijn. Maar hoe pak je tijd, rust en ruimte voor jezelf? En hoe ga je goed om met je tijd? Neuropsycholoog prof. Margriet Sitskoorn helpt je op weg.

Met stijgende lerarentekorten moeten schooldirecteuren steeds meer kunst-en-vliegwerk uithalen om het onderwijs draaiende te houden. Vanwege die enorme personeelstekorten is het belang van een strategisch personeelsbeleid groter dan ooit. Op die manier zet je je team in zijn kracht. Hoe ga je daarmee aan de slag op jouw school? Daarover vertelt Eva Knies, hoogleraar Strategisch HRM aan de Universiteit Utrecht, je meer.

Evidence informed werken hoort het hart van je kwaliteitscultuur te zijn, vindt Eva Naaijkens, directeur van de Alan Turingschool in Amsterdam. De rol van de schoolleider is daarin cruciaal. Hoe werk je evidence informed, wat is het überhaupt en hoe voer je deze nieuwe aanpak door binnen jouw school? Eva Naaijkens geeft je inzichten en praktische adviezen mee om samen met je team aan de slag te gaan met deze wetenschappelijke manier van werken.

Schoolleiders worden vaak geconfronteerd met (schijnbare) tegenstellingen, die je dwingen tot het maken van lastige keuzes. Leg ik de focus op de basisvaardigheden, of bied ik een rijke schooldag met een breed curriculum? Richt ik mij op kansengelijkheid of op maatwerk voor iedere leerling? Zorg ik in tijden van een nijpend lerarentekort ervoor dat mijn eigen formatie in orde is, of werk ik samen met andere scholen om een optimale bezetting te realiseren? Dé juiste keuze maken is niet makkelijk en wat goed is, is van veel factoren afhankelijk. Samen met collega-directeuren spar je onder leiding van Marja Creemers en Erik Thoonen van het Schoolleidersregister over de beste oplossingen. Het resultaat is dat je nog scherper op het netvlies krijgt hoe jijzelf én je collega’s keuzes maken.

De ideale schoolleider werkt aan de ontwikkeling van een lerende school als gemeenschap waarin iedereen floreert. Vertrekpunt daarbij is niet alleen de visie, maar ook de waarden en idealen van je school waarin diversiteit omarmd wordt, waarin iedereen zijn unieke zelf mag ontwikkelen en zich gezien en gewaardeerd voelt. Loes van Wessum, werkzaam als senior onderzoeker bij het lectoraat Leraren en lerarenopleiders in inclusieve leeromgevingen aan de Hogeschool Windesheim, presenteert onderzoeksresultaten die je helpen reflecteren: hoe ziet jouw ideale inclusieve school eruit en wat kun jij doen om deze te ontwikkelen?

De opmars van digitalisering in het onderwijs is niet te stoppen en biedt veel kansen. Dat vraagt om weloverwogen keuzes die passen bij het onderwijs waar je als school in gelooft. Technologische vernieuwing vraagt allereerst om een goed gesprek. Wat betekent digitale transformatie voor het onderwijs en is iedereen voldoende toegerust om hiermee om te gaan? Wat komt er op je school af? Wat wil je als team met innovaties bereiken en met welk doel? Luca Laszlo, Consultant Onderwijs bij European School Heads Association (ESHA), verkent met jou hoe je ethische dilemma’s rondom digitalisering met je team kunt bespreken en oplossen.

Heb je weleens overwogen de overstap te maken van schoolleider naar bestuurder? Zo ja, hoe doe je dat? Welke ambities en talenten heb je nodig om een geweldige bestuurder te worden? Past deze ontwikkeling in je loopbaan? En wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt? Henk Hendriks en Loes Peterse, adviseurs bij onderwijsadviesbureau B&T, kunnen je daar alles over vertellen.

Feedback geven wordt vaak gepresenteerd als een cadeautje. Immers, kritiek is gratis advies. Maar als de ontvanger niets met die feedback kan, heb je er niks aan. Op het AVS Schoolleiderscongres staan organisatiecoaches Aart Brezet en Elma Harkema van drives@school stil bij hoe je goed feedback ontvangt. Als een team leert waarde uit feedback te halen, heb je een van de belangrijkste voorwaarden gecreëerd om samen te leren en elkaar sterker te maken.

In Ierland speelt het Centrum voor Schoolleiderschap een serieuze rol in het oppakken van het mentorschap van nieuwe schoolleiders. Hoe ziet dat formele mentorschap eruit? Hoe word je een goede mentor en is daar een opleiding voor nodig? Hoe vind je de juiste match tussen een mentor en nieuwe schoolleider? En is zoiets ook passend en wenselijk binnen het Nederlandse onderwijs? Mary Nihill, directeur van het Centrum voor Schoolleiderschap in Ierland, vertelt je hier meer over en gaat ook graag de discussie aan.

Hoe kun je je team én het onderwijs op je school versterken – ondanks het lerarentekort? Dat is de uitdaging waar menig directeur voor staat. Ontdek de mogelijkheden en kansen samen met schooldirecteuren Angela Verstraten en Rick Wolsink, die namens het Vervangingsfonds/Participatiefonds deze sessie geven. Door óm te denken, anders te organiseren en krachten binnen én buiten de school te bundelen speelt het personeelstekort geen rol op de scholen van deze directeuren. Weten wat hun geheim is? Op het congres vertellen ze je hoe ook jij dat concreet én binnen budget aanpakt.

Innoveren: het kan op allerlei manieren. Maar de belangrijkste vraag is: wat hebben jouw team en je school nodig? En hoe spring je daar als schoolleider goed op in? Die kwesties staan centraal tijdens de sessie van Anje Ros over de lerende organisatie. Ros, die lector is aan de Fontys Hogeschool Kind en educatie, werkte mee aan het project Toekomstagenda Schoolleiders en de uitgave Schoolleider in verandering. Voor deze publicatie hebben schoolleiders en onderzoekers samen verschillende vraagstukken opgepakt. Op basis hiervan zijn diverse praktische handvatten ontwikkeld waarmee je op je eigen school aan de slag kan. Deze en inspirerende voorbeelden dienen als vertrekbasis voor deze sessie.

Ben jij benieuwd hoe je de organisatie binnen je school zo kunt vormgeven dat je altijd een leerkracht voor de klas hebt staan, hoge resultaten haalt, tijd hebt voor professionalisering en er ook nog sprake is van een lage werkdruk? Het ligt ook binnen jouw handbereik! Schooldirecteur Joyce Mackaay – Ten Heuvel laat je graag zien hoe je dat allemaal voor elkaar kunt boksen op je school. Een interactieve sessie waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over dit thema. Voor schoolleiders met lef, die andere keuzes durven te maken.

Verandering is de enige constante in deze samenleving en dat beïnvloedt ook het onderwijs. Wat vraagt dit van jou als schooldirecteur en welke impact maakt het op je team en je leerlingen? Voormalig schoolleiders Jan Rozenbroek en Thijs Conijn van Scolix proberen daar antwoord op te geven aan de hand van praktijkverhalen en de theorie van het intern ondernemerschap.

Eén ding is zeker wat betreft Paul Baan, directeur van Klassewerkplek: directeuren spelen een sleutelrol in het aantrekken en behoud van medewerkers. Hoe je die rol glansrijk pakt? Daar leer je meer over tijdens deze sessie. Daarnaast maakt Paul Baan op het AVS Schoolleiderscongres bekend welke scholen er dit jaar van doorgaan met de eretitel ‘Klassewerkplek’ en dus alles op alles zetten om een fijn werkklimaat te realiseren. Het goede nieuws is: meer scholen dan ooit deden mee.

Het onderwijs zucht en steunt. De uitdagingen zijn nog nooit zo groot geweest. Hoe pak je tussen het wegwerken van leerachterstanden en het verbeteren van de basisvakken óók nog passend onderwijs op? Dat voelt als een mission impossible! Linda Morssinkhof laat samen met Evelien van den Broek en Marlies Peters van Steunpunt Passend Onderwijs zien dat dit minder ingewikkeld is dan je denkt. Met praktische tips en op basis van actuele ontwikkelingen laten ze zien dat zelfs de overstap naar inclusief onderwijs mogelijk is.

Digitalisering en andere technologische vernieuwingen gaan vaak veel sneller dan je denkt en het blijft lastig om de impact van deze nieuwe ontwikkelingen in te schatten voor je leerlingen en je medewerkers. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van kinderen op je school? Erwin Bomas van Kennisnet helpt je met de Hype Cycle een goede inschatting te maken van het nut en de gevaren van nieuwe technologie voor het onderwijs.

Peter Sleegers en Maarten Verkerk van het Schoolleidersregister PO gaan concreet met je aan de slag met ethische dilemma’s waar schoolleiders en bestuurders in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Ze presenteren verschillende ethische dillema’s aan de groep met de vraag hoe daarmee om te gaan. Daarbij worden de voorgelegde kwesties steeds indringender. Waar ligt voor jou de grens van wat kan en niet meer kan, wat zijn de overwegingen en door welke bril(len) kijk je naar lastige ethische kwesties? De sessie start met een korte introductie op ethisch leiderschap en de verschillende brillen waarmee je naar ethische dilemma’s in de dagelijkse beroepspraktijk van leidinggevenden in het onderwijs kan kijken.

Voer jij het goede gesprek met je team en doe je recht aan de verschillen in jouw team? Hoe zet je bijvoorbeeld OOP’ers in op jouw school? Weet jij hen te binden en te boeien? Weet je wat ze bezig houdt? En wat jij als leidinggevende kunt doen om hen met (nog) meer plezier bij op school te laten werken?

Nynke van Miltenburg, Geke Versprille en Eline van der Zwet-Slotenmaker van het Arbeidsmarktplatform PO gaan graag met jou in gesprek over de vraag hoe je aan een divers en goed samenwerkend team kunt bouwen met de inzet van OOP’ers.

Dat het lerarentekorten de spuigaten uitloopt, weten we wel. Maar dat het tekort aan schooldirecteuren procentueel nóg groter is en binnenkort flink gaat stijgen, blijft te weinig belicht. Er moet dringend nieuw leidinggevend talent het onderwijs in geloodst worden. Daarbij ontkom je er niet aan om mensen van buiten aan te trekken. Wat heeft zo’n zij-instromende schoolleider nodig om een mooie start te maken in het onderwijs? Alle ins en outs krijg je van Gerdo van den Burg en Ellen Zwakenberg, werkzaam bij Catent als zij-instromer, die na een heel andere carrière de overstap maakten en schoolleider werden.

1 Goflow Technology 21 Schoolleidersopleiding NHL Stenden/Ecno
2 Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum 22 Meer muziek in de klas
3 Amac 23 Het Onderwijsbureau
5 Schilte 24 SLO
6 E-Wise 25 Schoolleidersregister PO
6a B&T 26 Stichting Nuffic
7 September Onderwijs 27 ESHA
8 Arbeidsmarktplatform PO 28 Klassewerkplek
9 NWO promotiebeurs voor leraren
10 1801 Jeugd & onderwijsadvies
11 Fontys Pro Educatie
12 Onderwijs maak je samen
13 Vervangingsfonds en Participatiefonds
14 Scolix

Netwerktafels

15 CPS Onderwijsontwikkeling en advies A Communicatie
16 Jeugdfonds Sport & Cultuur B Duurzaam HRM
17 Hiro C Kansengelijkheid
18 Bazalt Groep D Curriculum
19 Pro Warehouse E Internationalisering
20 Marnix Academie Penta Nova

Praktische informatie

  • Is er ook een informatiemarkt?

    De goed gevulde informatiemarkt is ieder jaar weer een trekpleister. Ook vind je hier de AVS-stand, waar het bestuur, de ledenraad en AVS-adviseurs en medewerkers jouw vragen kunnen beantwoorden. We horen graag hoe je over bepaalde in- of externe ontwikkelingen denkt.