“Ontwikkelingen gaan steeds sneller, als organisatie moeten we steeds vaker wendbaar en veerkrachtig zijn”, constateert Margreet van Iterson. “Strategie en uitvoering liggen veel dichter op elkaar dan voorheen. Schoolplannen schrijf je voor een periode van  vier jaar, terwijl een plan voor twee jaar veel meer directe ruimte geeft voor leren, veranderen, leren en verbeteren. Ook door corona, waarin we als school van de een op de andere dag ons onderwijs geregeld opnieuw moesten aanpassen, dicht gingen, met videoleren, toen half open, daarna weer helemaal open, vervolgens weer helemaal dicht en sinds een paar weken weer open met zoveel mogelijk anderhalve meter afstand, komen er steeds nieuwe situaties op ons af. Dat vraagt enorm veel flexibiliteit van de schoolleider en van het team. Daarbij wil ik geen schoolleider zijn die het team het vuur aan de schenen legt, maar juist een die het vuur in de harten brandend houdt.”

Positivisme, maar ook realisme, enthousiasme, het vermogen om te verbinden, zijn volgens Van Iterson belangrijke competenties voor de schoolleider van de toekomst. “Uiteindelijk ben jij degene die de knopen doorhakt, maar dat gaat een stuk makkelijker als je midden in het team staat, luistert naar wat er speelt en verbindt.” Dat dat op kleinere scholen met een beperkt team makkelijker zou zijn, bestrijdt Van Iterson. “Als je kijkt naar wat kinderen nodig hebben, denk ik dat we naar grotere scholen moeten streven. Als je met kunst en vliegwerk probeert boven de opheffingsnorm te blijven, lever je volgens mij in aan kwaliteit. Voor sport en muzieklessen brengen ouders hun kinderen ook vaak verder weg. Waarom moeten we dan te allen tijde blijven proberen de school in het dorp nog te handhaven? Vaak wordt die discussie teveel gevoerd op basis van sentimenten en niet van argumenten. Maar als het ten koste gaat van de kwaliteit, zeg ik stop ermee.”

“Als je kijkt naar wat kinderen nodig hebben, denk ik dat we naar grotere scholen moeten streven. Vaak wordt die discussie te veel gevoerd op basis van sentimenten en niet van argumenten.”

Margreet van Iterson

Margreet van Iterson, schoolleider Op ’t Hof – De Malsenburg, Tricht

Waar Van Iterson ook mee wil stoppen, is het stelsel van regeltjes voor herregistratie van schoolleiders. “Ik moet nog één thema doen en heb daarvoor pas een masterclass gevolgd, waar verder deelnemers uit het bedrijfsleven aanwezig waren. Ik vond dat buitengewoon nuttig, een andere groep houdt mij scherp en ik heb er geleerd om te kijken hoe toekomstbestendig onze schoolorganisatie is. Helaas was dat niet goed genoeg voor herregistratie, want de cursus stond niet op de geaccrediteerde lijst. Nu volgt er nog een valideringsonderzoek waarin wordt gekeken of ik wel voldoende geleerd heb. Ik zie teveel een klimaat van angst en controle, waarin schoolleiders niet de ruimte krijgen om dat te doen wat zij in het belang van hun school vinden. Laat schoolleiders leren vanuit een passie, niet vanuit een verplichting.”    

“Een schoolplan voor twee jaar geeft veel meer directe ruimte geeft voor leren, veranderen, leren en verbeteren.”

Margreet van Iterson

“Ook in de toekomst zal de schoolleider de verbinder zijn, het hitteschild en de inspirator. Met deze eigenschappen is de schoolleider veelbetekenend voor de kwaliteit van het onderwijs op de school.”

Jeroen Goes, voorzitter college van bestuur Stichting Fluvium openbaar onderwijs

Meestemmen voor de schoolleider van het jaar?
Meld je aan voor het AVS Schoolleiderscongres: www.avs.nl/congres

De Rekenwinkel stelt de prijs voor de meest innovatieve schoolleider ter beschikking: Een Fable set en een Cubetto), uiteraard inclusief heel veel van ons lesmateriaal om meteen in de klas mee aan de slag te kunnen!

De verkiezing van de meest innovatieve schoolleider van het jaar wordt mogelijk gemaakt door: