Ontwikkeling van kinderen kent geen grenzen

Er zijn versnipperde financierings- en subsidiestromen in het sociale domein met betrekking tot onderwijs, opvang, zorg en welzijn. Het gevolg is een versnipperd uitvoeringssysteem voor kinderen, jongeren en
gezinnen. Het stelsel schiet tekort: er is een tekort aan medewerkers, de kwaliteit staat onder druk, systemen sluiten niet op elkaar aan, de bureaucratie gaat ten koste van kwaliteit en er zijn financiële
tekorten. Meer geld kan bijdragen aan oplossingen, maar er is meer nodig.

We zijn op pad gegaan met camera en microfoon. Uit diverse sectoren hebben we deskundigen geïnterviewd, en ook kinderen. In dit boek gaan we in op hun perspectief en ideeën voor een herontwerp van
de kinddiensten. Het doorbreken van kaders is hierbij essentieel. Die bewustwording en het inzetten op ondernemende kwaliteiten van de schoolleider vormen een belangrijke kern van dit boek. De ramen
en deuren van de school moeten open! De schoolleider is aan zet. Systemen verbinden niet, dat doen mensen.


Minister Slob van Onderwijs stelt dezelfde vraag: hoe staat het met de Toekomstagenda Schoolleiders? Schoolleiders worden uitgedaagd om hun ideeën te delen op: www.deleiderschapsagenda.nl. Daarnaast bestaat de AVS 25 jaar. Samen met Intraverte heeft zij een tool ontwikkeld met betrekking tot Positief Onderwijs. Deze tool bevat onder andere een instrument om met een kind gemakkelijk in gesprek te gaan over bijvoorbeeld het welbevinden. Meer informatie: www.positiefonderwijsnederland.nl.

Kortom, een boek met verschillende invalshoeken. Een perspectief op de ontwikkeling van kinderen door verbinding en herontwerp: het is een kwestie van DOEN.

De publicatie “Kwestie van DOEN” verschijnt binnenkort.