“In de toekomst zullen we, om te bepalen wat de koers van de school moet zijn, nog veel meer moeten kijken naar de behoeften van de leerlingen”, zegt Jos Clout. “Doe daar onderzoek naar. Staat je school in een wijk en heb je leerlingen met grote taalachterstanden, dan is dat een terrein om extra in te investeren. Terwijl een school met kinderen van hoger opgeleiden andere accenten kan leggen, waardoor zij extra uitgedaagd worden. Wat ik voorzie is dat er een veel grotere differentiatie in het onderwijs zal gaan ontstaan. Waarbij uiteraard waarden als respect en tolerantie een algemeen uitgangspunt blijven.”

Om die extra investering mogelijk te maken wil Clout af van de opvatting dat school een apart onderdeel is in de opvoeding van kinderen en pleit hij voor meer Integrale Kind Centra. “Nu hebben wij de kinderen 1000 uur per jaar in huis, maar misschien moeten we wel naar 2500 uur, waarbij we zorg en welzijn, maar ook bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen veel meer integreren. Ook ouders zouden daar veel meer een plek in moeten krijgen.” Dat betekent voor schoolleiders dat zij hun taken anders zullen invullen. “Sommigen zullen vooral bezig willen zijn met het primaire proces van school. Zij zullen een soort onderwijskundig manager zijn. Anderen vinden het misschien beter bij zichzelf passen om het samenwerken tussen alle partners in zo’n centrum te organiseren.”
Volgens Clout zou ook de financiering van het onderwijs anders moeten. “Nu gaat er geen geld naar 0- tot 4-jarigen, want de kinderopvang valt onder Sociale Zaken. Het primair onderwijs krijgt wel geld, maar het meest gaat naar het voortgezet onderwijs. Keer dat om, investeer meer in jonge kinderen, waardoor je hun kansen vergroot. Zorg bijvoorbeeld voor hoog opgeleide leerkrachten, zoals in Canada of Zweden, dat komt de kwaliteit van de scholen ten goede.”

“Wat ik voorzie is dat er een veel grotere differentiatie in het onderwijs zal ontstaan.”

Jos CLout

Om die reden zou Clout de leerkrachten bovendien het een en ander uit handen willen nemen. “Laat leerkrachten zo’n zestig procent van het onderwijs verzorgen in wat voor elk kind belangrijk is. Taal, lezen, rekenen, ict en burgerschap. Geen enkele leerkracht is goed in alle vakken. Door in hun opleiding en hun beroepspraktijk te focussen op deze kernvakken, vergroot je de kwaliteit van het onderwijs. En laat de rest over aan specialisten, zo kan bijvoorbeeld de wijkagent de verkeerslessen geven en een kunstenaar de creatieve vakken. Het is dan aan de schoolleider om dat te organiseren en te faciliteren.”
Clout noemt zichzelf een positieve ondernemer met een groot hart voor kinderen en wil dat graag overdragen aan zijn team. “Als iedereen met plezier naar zijn werk gaat, ontstaat er vanzelf een positief klimaat. Investeer in de veerkracht van je organisatie en zorg voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het personeel is een kostbaar goed, koester dit en waardeer dit dan ook.” 

Jos Clout, schoolleider van de Zonnewijzer in Roermond

“Laat leerkrachten zo’n 60% van het onderwijs verzorgen in wat voor elk kind belangrijk is. En laat de rest over aan specialisten. De wijkagent de verkeerslessen, een kunstenaar de creatieve lessen.”

Jos CLout

“Een schoolleider heeft een open mindset, is nieuwsgierig en leergierig. Hij zet vol in op professionalisering: persoonlijk en met zijn team.”

Jeffreye Vossen, voorzitter college van bestuur Stichting Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding

Meestemmen voor de schoolleider van het jaar?
Meld je aan voor het AVS Schoolleiderscongres: www.avs.nl/congres

De Rekenwinkel stelt de prijs voor de meest innovatieve schoolleider ter beschikking: Een Fable set en een Cubetto), uiteraard inclusief heel veel van ons lesmateriaal om meteen in de klas mee aan de slag te kunnen!

De verkiezing van de meest innovatieve schoolleider van het jaar wordt mogelijk gemaakt door: