(Eind-)redactie diverse publicaties, zoals Professionaliseringsgids, AVS Agenda, jaarverslag, boeken en folders (ledenwerf, AVS-congres, educatieve reizen etc.), en meedenken hoe deze informatie op de website of in Kader Primair te plaatsen.  Ook webredactionele ondersteuning of eindredacteur Kader Primair (artikelen schrijven e.d.).

Berichten

Passend Onderwijs: briesje of storm?

Veiligheid anders bekeken

Speciaal voor – aankomend bovenschools managers

Systeemdenker in actie

Bij ons kijk je verder dan je eigen klas

Mondige kinderen beslissen mee op school