Berichten

‘Kinderen horen bij kinderen’

Basisschool De Carrousel in Heerhugowaard huisvest sinds 2006 enkele kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking. Wat begon als een goed idee, draait inmiddels in de praktijk boven verwachting. “Een ouder uit onze MR, en tevens medewerker van orthopedagogisch dagcentrum De Klink, opperde dat de school een mooie dagopvanglocatie zou kunnen zijn. En wij hadden een lokaal over... Zo ontstond het plan om voor kinderen met een meervoudige beperking aansluiting te zoeken bij...

‘Buitenspelen is ook een vak’

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Buitenspelen is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Het team van sbo de Horizon in Zoetermeer begeleidt haar leerlingen in de pauze door 'mee' te doen. Samenspelen, vragen of je mee mag doen, keuzes maken, incasseren, oplossingen bedenken, je aan (spel)regels houden, grenzen aangeven: “Buitenspelen is niet voor elk...

‘In ieder kind schuilt een kleine maker’

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: In het ‘Lab4Makers’ van basisschool ’t Slingertouw in Eindhoven leren leerlingen door te maken. Het verbindt creativiteit met (doehetzelf ) technologie en stimuleert de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden. “Kinderen weten nog maar weinig over de geavanceerde technologie van nu, dat je apparaten als een computer...

‘Echt leren doe je door te doen’

De succesvolle schoolleider is creatief, benut en verbindt talent, werkt samen, leert samen en reflecteert. Samen leren vanuit de eigen praktijk staat centraal in de opleiding Action Learning, die het AVS Centrum Educatief Leiderschap vanaf komend najaar samen met Business School Nederland verzorgt. In leerteams wordt gewerkt aan oplossingen voor vraagstukken en gewenste veranderingen op de werkvloer. “Action learning is hét antwoord op de uitdagingen van de 21e eeuw.” “De meeste...

‘Je kunt elkaar versterken’

Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis- of overlegmodel en het vaststellen van de bijbehorende kaders – en geven de informatievoorziening gezamenlijk vorm met ondersteuning van de AVS. Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD), Quo Vadis, de Stichting Deventer en Almelose montessorischolen (DAM) en enkele andere schoolbesturen delen...

‘Basisschooladvies bepalend voor schoolloopbaan’

Basisscholen geven over het algemeen juiste schooladviezen en gaan hier zorgvuldig mee om. Toch is er nog veel te winnen, blijkt uit het inspectierapport ‘De kwaliteit van het basisschooladvies’. Helemaal nu door het verschuiven van de eindtoets het advies nog belangrijker wordt. Het basisschooladvies is niet altijd gestoeld op goede procedures en een gerichte onderbouwing, concludeert de inspectie. Op een derde deel van de scholen is geen procedure vastgelegd. Het gaat dan met name om...

Partnerschap met ouders oppoetsen

‘Glanzende’ relaties tussen school en ouders doen leerlingen goed. De Glans-techniek betrekt ouders stap voor stap bij de schoolcarrière van hun kind. Acht scholen van Stichting Consent proberen de techniek uit. Twee kernwaarden uit het meerjarenplan van de Stichting Consent (33 po-scholen) zijn excellent en verbindend onderwijs. “Vooral dat laatste betekent dat je veel aandacht moet hebben voor de omgeving van het kind en dat scholen en ouders als partners met elkaar...

Zicht op pensioen

Het zicht op pensioen roept veel vragen op, mede door de vele aangekondigde veranderingen en de overheid die langer doorwerken wil stimuleren. Bij de AVS Helpdesk komen hierover wekelijks meerdere vragen binnen van leidinggevenden in het onderwijs. De AVS zette daarom de veranderingen en consequenties voor de persoonlijke situatie en voor die van medewerkers op een rijtje in de publicatie ‘Zicht op pensioen’. AVS-helpdeskadviseur en samensteller Jan Stuijver geeft een...

Onderwijsvernieuwing van binnenuit

Ondanks alle hervormingen van de afgelopen decennia om het Nederlandse onderwijs te verbeteren, blijft de kwaliteit veelal op hetzelfde niveau steken. Stichting leerKRACHT ontwikkelde een transformatieprogramma waarmee scholen hun onderwijs zelf naar een hoger plan kunnen tillen. Benodigdheden: een flinke portie cultuurverandering ‘en vooral volhouden’. Uit internationaal onderzoek van organisatieadviesbureau McKinsey & Company – How the world’s most improved school systems keep...

‘Er hangt veel af van mijn oordeel’

Geen kille controleur, maar een betrokken en bekwame vakvrouw, niet vies van goede raad. Dat concludeert Kader Primair na een dagje mee op pad met onderwijsinspecteur Carolien Groote Schaarsberg. Een spannende dag, omdat voor basisschool Aventurijn een aangepast toezicht in de lucht hangt. Via onverharde landweggetjes bereikt inspecteur primair onderwijs Carolien Groote Schaarsberg (48) stipt om 8 uur brede basisschool Aventurijn (ruim 200 leerlingen) in het Westbrabantse dorpje...

Meer dan een dubbelslag voor senior en startende leraar

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Arbeidsplaatsen voor startende leraren creëren, starters én zittende leraren professionaliseren, leren van en met elkaar én het onderwijs verbeteren – het gebeurt allemaal in het tweejarige project Vierslagleren van de Katholieke Pabo Zwolle.   “Het kan niet de bedoeling zijn dat een pabo leraren opleidt voor een invalpool...

Help, de inspectie op bezoek!

Veel scholen zien op tegen een bezoek van de onderwijsinspecteur. Waarom die angst? Is die terecht? Hoe kun je als schoolleider de druk wegnemen en goed beslagen ten ijs komen? “Een school moet zijn eigen inspecteur...