Berichten

‘Meer begrip door inkijkje CAO-onderhandelingen’

AVS-bestuurders Petra van Haren en Ingrid Doornbos toerden in september samen met cao-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest door het land om schoolleiders nader te informeren over de inhoud en achtergronden van de CAO PO 2018-2019, die loopt van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Ook kwam de (vervolg)inzet van de AVS voor de cao vanaf maart 2019 aan bod. “Het is voor mij, naast de toelichting op de inhoud, nu veel duidelijker hoe de onderhandelingen zijn gelopen en de uitkomst tot...

Leergang Teamflow voor schoolleiders

Hoe zorg je er in korte tijd voor dat je medewerkers tot een prettige en effectieve samenwerking komen, in wisselende, kleine en tijdelijke teams op verschillende thema’s? In deze nieuwe, zesdaagse leergang leren leidinggevenden stapsgewijs een gezond en productief samenwerkingsklimaat creëren, dat de school- en organisatieontwikkeling stimuleert. Docent en teamflow-expert Jef van den Hout: “Het is vaak lastig voor leraren om naast het individuele lesgeven ook nevenactiviteiten met...

Masterclass Stimuleren van praktijkgericht onderzoek

Binnen elke school spelen complexe vraagstukken die een beroep doen op de onderzoekende houding van schoolleiders, intern begeleiders en leraren. Samen op zoek gaan naar oplossingen zorgt voor een leerrijke ervaring en leidt tot verbetering en vernieuwing. Deze nieuwe tweedaagse masterclass geeft leidinggevenden inzicht in het stimuleren van praktijkgericht onderzoek in de school. Hoe geef je vorm aan Passend onderwijs? Hoe voer je gepersonaliseerd leren in met behulp van ict? Hoe werk je...

‘Samen leren doen wat ertoe doet’

”Een lerende school is een school waarin mensen niet willen doen wat werkt, maar samen leren doen wat ertoe doet”, vertelt Jan Jutten van Natuurlijk leren. Hij verzorgt de training ‘Bouwen aan een lerende school’ in samenwerking met het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Jutten leert (aankomend) leidinggevenden de vijf disciplines van Peter Senge – gezamenlijke visie, persoonlijk meesterschap, mentale modellen, teamleren, systeemdenken – in samenhang toe te passen. Ze maken kennis...

Kennis en kunde delen binnen en buiten het speciaal onderwijs

Hanneke Blom is sinds twee jaar meerscholendirecteur van drie scholen voor speciaal onderwijs (cluster 4) in de regio Den Haag en een expertisecentrum voor gedrag dat scholen voor primair onderwijs ambulant begeleidt. Haar opdracht: zorg ervoor dat de scholen onderling niet langer met elkaar concurreren, maar dat ze samenwerken als één onderwijsgroep. Elkaar aanvullen vanuit hun eigen kracht en expertise. En dat allemaal tegen de achtergrond van Passend onderwijs. Hoewel ze naar eigen zeggen...

‘Iedereen wil een parel in de klas’

De Parelklas van basisschool De Lochtenbergh in Tilburg geeft invulling aan Passend onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3) in een door ouders gewenste en meer thuisnabije situatie. Door zoveel mogelijk mee te draaien in hun integratieklas met leeftijdsgenootjes krijgen de ‘Parels’ optimale ontplooiingskansen. Het bevordert de sociale cohesie van leerlingen in de school en in de wijk. Het is donderdagmiddag even voor half drie. Uitgelaten komen de leerlingen van de...

‘Het is een feestje om naartoe te gaan én meteen in praktijk te brengen’

De eerste lichting deelnemers aan de leergang Action Learning is inmiddels halverwege. De succesvolle leeren veranderaanpak draait om het leren spreken van elkaars taal. Collectief leren is de opmaat voor synergie, een gedeelde visie en betere samenwerking. Met deze oplossingsgerichte methode voor vraagstukken op de werkvloer leg je de basis voor nieuw leiderschap. “Alleen actie in combinatie met richting werkt.” ‘De succesvolle schoolleider aan het begin van de 21e eeuw is creatief,...

‘Leer ze eerst kennen voordat je oordeelt’

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Bijna tweehonderd groep 7-leerlingen van Stichting Scala in Heusden staken voor de zomer de koppen bij elkaar om oplossingen te verzinnen voor de dilemma’s bij de opvang van vluchtelingen. Het idee voor het jeugdcongres kwam van de directeur-bestuurder van Scala. De opvang van vluchtelingen leidt ook in Heusden tot discussie...

Autismevriendelijk onderwijs

Circa 40 (!) procent van de thuiszitters heeft autisme, stelt de werkgroep Vanuit autisme bekeken. In het rapport Passend onderwijs vanuit autisme bekeken, dat vlak voor de zomer verscheen, staan knelpunten en misvattingen die onderwijs aan leerlingen met autisme in de weg staan. Oplossingen hoeven niet per se ingewikkeld te zijn. “Het begint allemaal bij kennis”, zegt Margreet de Vries, projectleider communicatie Vanuit autisme bekeken. “Het herkennen van autisme is een voorwaarde om...

Veilige brugklas voor versnellers

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Odulphuslyceum in Tilburg startte begin dit schooljaar met ‘groep 9’. Piepjonge bruggies die het basisonderwijs versneld hebben doorlopen, komen eerst in een kleine, veilige groep met een aangepast curriculum. “We zien steeds meer versnellers het voortgezet onderwijs instromen. Landelijk gaat het momenteel om bijna 10...

‘We zijn geen onderwijsmuseum’

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Dalton Sterrenschool De Vliegenier hanteert flexibele onderwijstijden. Ouders bepalen zelf de vakanties en vrije dagen van hun kind. Dalton Sterrenschool De Vliegenier nam in 2012 zijn intrek in een nieuw multifunctioneel centrum in de jonge Apeldoornse wijk Zuidbroek. Samen met drie andere scholen, zorgverleners, gymzalen, een...

High tea voor een nog warmere overdracht

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Veluws College Cortenbosch organiseert jaarlijks een high tea waarbij brugklasleerlingen én -docenten kunnen bijpraten met groep 8-leerkrachten van de voormalige basisschool. “We zijn voortdurend op zoek naar hoe we de aansluiting en afstemming tussen het primair en voortgezet onderwijs kunnen verbeteren. Een warme...