Berichten

Nog lang is niet alles gezegd

Jaarrede van scheidend AVS-voorzitter Ton Duif, uitgesproken tijdens het 19e AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’ op 14 maart 2014. Welkom op het inmiddels traditionele AVS-congres met ditmaal de toepasselijke titel: ‘Leiders voor de toekomst’. Mooi gekozen op de dag waarop ik afscheid neem als uw voorzitter. Zoals gewoonlijk is de opkomst weer groots, meer dan 1.200 professionals vinden elkaar vandaag in een ontspannen, maar ook leerzame omgeving. Een speciaal welkom voor onze...

Voor het laatst…

Het kan raar lopen in politiek Nederland. Bij het aantreden van dit kabinet werd in de regeringsverklaring opgenomen dat de kleinescholentoeslag zou verdwijnen en dat in plaats daarvan samenwerkingsverbanden van scholen de overgebleven middelen naar eigen inzicht onder elkaar mochten verdelen. Dit was in tenminste twee opzichten een slecht plan. Een samenleving die niet ruimhartig wil investeren in elk kind, ongeacht waar het leeft, is niet alleen in moreel opzicht slecht bezig, maar zet ook de...

De Cito komt er weer aan

Op 11, 12 en 13 februari is het weer zover. Leerlingen van groep 8 mogen laten zien wat ze kunnen. Drie dagen gebogen over de eindtoets basisonderwijs. Briefjes op de deur met ‘Stilte, toets!’. Voor veel kinderen hangt er (te) veel van af. Omdat een groot deel van de vo-scholen nog steeds veel waarde hecht – soms in absolute zin – aan de Citoscores bij de aanname van leerlingen, moet je wel goed presteren. Jammer als je een off day hebt, je oma erg ziek is of je gewoon buikpijn hebt en...

Gespreid leiderschap

De Europese Schoolleidersorganisatie ESHA zette onlangs een groot onderzoek uit onder meer dan 20.000 schoolleiders in Europa, waarbij zij vooral geïnteresseerd was in of en hoe gespreid leiderschap in de praktijk wordt gebracht. Gespreid leiderschap? Misschien is de Engelse definitie wel het duidelijkst: “It’s the philosophy and practice how initiatives, decisions and responsibilities are placed in the whole organization.” Zowel schoolleiders als leraren zijn gevraagd naar hun mening....

Kloof

De politieke barometer wijst uit dat er weinig draagvlak is onder directeuren en leraren met betrekking tot het pas afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord. Leerlingenorganisaties, schooldirecties en grote groepen leraren, vertegenwoordigd in de AOb, hebben dit akkoord niet onderschreven. Daarmee kun je het Onderwijsakkoord niet zien als gedragen door alle sectoren, al zijn de werkgevers wel allemaal akkoord gegaan. Leraren hebben weinig vertrouwen in de afspraken over verlaging van de werkdruk,...

Prioriteiten

Op het moment dat ik dit Kaderspel schrijf, is het de laatste dag van de schoolvakantie in het midden van het land en is bijna iedereen weer volop bezig met het nieuwe schooljaar. Hopelijk bent u voldoende uitgerust. Aan een mooie zomer zowel in binnen- als buitenland heeft het niet ontbroken. We beginnen het nieuwe jaar niet zonder zorgen. De sluipende tekorten op de schoolbegrotingen lopen verder op, het kabinet handhaaft tot nu toe de nullijn voor onderwijspersoneel en in de wandelgangen...

Schoolleider: een prachtig vak

In 1993 kreeg ik de gelegenheid schoolleiders uit het primair onderwijs te verenigen binnen een nieuwe organisatie: de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Voor die tijd was de schoolleider meer de uitvoerder van regelingen en opdrachten die vanuit de Rijksoverheid op scholen werden afgevuurd. Vanaf het begin van de jaren negentig trok de centrale overheid zich meer terug en werden bestuurders en schoolleiders belast met de aansturing van onderwijsorganisaties. Nu, in 2013, is het vak van...

Kom naar het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid

AVS en CPS presenteren het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid. Met keynote speaker Betsy Landers, president van de Parent Teacher Association uit Amerika. * Neem gratis een ouder mee! Zorgen voor goed onderwijs is zorgen voor de toekomst. Kinderen een zo goed mogelijke start geven om vol vertrouwen deel te nemen aan de samenleving en ze helpen te worden wie ze willen of kunnen zijn. Dat willen en kunnen we niet zonder de ouders. De mate van ouderbetrokkenheid op uw school, heeft invloed op...

Netwerkleren in de 21e eeuw

De kwaliteit van het onderwijs is in hoge mate afhankelijk van de professionals in de school: leerkrachten en schoolleiders. Dat heb ik niet bedacht, maar grote onderzoeksinstanties zoals McKinsey en de onderzoekers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/ OECD) hebben dit meermalen aangetoond. Het lijkt me daarom evident dat als we dit mogen aannemen, we ook moeten inzetten op verdere professionalisering. Het woord ‘professionaliseren’ heeft alleen een wat...

Blijf met je vingers van de Citotoets af

Ik zie gelukkig dat ondanks de economische crisis en de krappe budgetten u ook dit jaar met velen naar het 18e AVS congres bent gekomen. Veel bekende gezichten vandaag, maar vooral ook nieuwe. Een speciaal welkom voor onze gasten uit binnen- en buitenland die vandaag met ons kennis willen delen. Dit benadrukt maar weer eens het internationale karakter van ons congresthema: ‘Opvoeden; een hele puzzel’. Niet zo maar gekozen. Was de samenleving toen ík klein was nog redelijk overzichtelijk,...

Ledenraadpleging CAO PO 2013 met technische aanpassingen

  De AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad zijn onlangs gekomen tot een onderhandelaarsakkoord om de huidige CAO PO aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving. Wij vragen u om vóór 4 februari aan te geven of u wel of niet akkoord gaat met deze wijzingen via www.avs.nl/ledenraadpleging.   De sociale partners hebben een afspraak in de cao opgenomen over een individueel professionaliseringsbudget voor directieleden in schaal AB tot en met AE en DA tot en met DC+. Dit is 2000 euro per...

Autonome scholen?

Onlangs viel mij de eer te beurt op te treden in een online videoprogramma van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD/ OESO) over de verschillende onderwijssystemen in de wereld. Mij was gevraagd wat uitleg te geven over het Nederlandse onderwijs. De OECD is benieuwd wat de in hun ogen enorme autonomie van scholen inhoudt, hoe dat zo is ontstaan en wat dit betekent voor schoolleiders. Wel, behalve daarheen te gaan met stropdas en net pak – je vertegen woordigt het...