Berichten

25 jaar knokken voor schoolleider en onderwijs

Wat ooit als rebelse club begon, is in een kwart eeuw uitgegroeid tot een volwaardige vakbond en beroepsorganisatie voor schoolleiders. De Algemene Vereniging Schoolleiders telt nu zo’n 4000 leden en speelt een belangrijke rol in het onderwijs. In deze Kader Primair blikken we samen met leden terug – en vooruit. 1993: De kiem voor de huidige AVS wordt gelegd op een conferentie waar de invoering van het formatiebudget­systeem op de agenda staat. “Dit gaat óver ons, niet met ons! Als...

‘Meer begrip door inkijkje CAO-onderhandelingen’

AVS-bestuurders Petra van Haren en Ingrid Doornbos toerden in september samen met cao-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest door het land om schoolleiders nader te informeren over de inhoud en achtergronden van de CAO PO 2018-2019, die loopt van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Ook kwam de (vervolg)inzet van de AVS voor de cao vanaf maart 2019 aan bod. “Het is voor mij, naast de toelichting op de inhoud, nu veel duidelijker hoe de onderhandelingen zijn gelopen en de uitkomst tot...

Eigentijdse schoolleider denkt en handelt strategisch

Versterking van leiderschap in de school vraagt om een gezamenlijke inspanning van schoolleiders, -besturen en het ministerie van OCW, schrijft de Onderwijsraad in het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ dat op 19 april verscheen. Met elkaar moeten zij vorm geven aan een andere invulling van het beroep, waarbij er minder aandacht is voor management en meer aandacht voor leiderschap.   “Dat de schoolleider de spil is tussen het schoolbestuur en de leraar zijn we een beetje...

‘Extra geld werkdruk rechtstreeks naar teams’

Scholen kunnen zelf al veel doen aan werkdruk en doen dat ook. Dat werd eind 2017 duidelijk in een AVS-peiling waarin meer dan 1.500 schoolleiders aangaven maatregelen te hebben genomen om de werkdruk te verlagen. Maar er is meer nodig. De AVS dringt er bij de politiek op aan dat het extra geld voor werkdrukvermindering per direct en rechtstreeks naar de scholen gaat. Massaal reageerden AVS-leden begin december op de vraag welke maatregelen ze de afgelopen twee jaar hebben genomen in de...

Gun elke schoolleider dagelijks tien minuten uit het raam staren

“Leiderschap heeft baat bij stilte”, zegt Ingrid Doornbos, de nieuwe vicevoorzitter van de AVS. “Gun elke schoolleider om iedere dag tien minuten uit het raam te staren. Om zo de details te ontstijgen en de hoofdlijnen in de gaten te houden.”    Het interview vindt plaats een dag voor haar zomervakantie. Dat weerhoudt Ingrid Doornbos er niet van haar visie kordaat neer te zetten. “Het thema leiderschap boeit me mateloos”, zegt ze. “Een leider die de leraar ruimte en vertrouwen...

‘Out of the box gaan met ideeën’

“Ik kan mijn dagelijkse praktijk inbrengen en daar verbreding zoeken.” Schooldirecteur Vivian Berden heeft meerdere redenen waarom ze gaat deelnemen aan de nieuwe leergang Ondernemend leiderschap. “Het contact met het bedrijfsleven is heel belangrijk voor mij als leidinggevende en voor het onderwijs aan de kinderen. De wereld gaat veel meer open.” “Impulsen van buitenaf krijgen, mensen leren kennen waar ik niet direct mee samenwerk, out of the box gaan met ideeën, daar was ik naar...

Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot terugdringen thuiszitters

Ruim de helft van de schoolleiders geeft aan dat hun samenwerkingsverband doorzettingsmacht heeft om te plaatsen. Maar in de andere gevallen neemt het samenwerkingsverband het zoeken naar een passende oplossing voor een kind niet over als de school geen passend onderwijs-zorgarrangement kan bieden. Dat blijkt uit een recente peiling van de AVS die door vierhonderd schoolleiders* is ingevuld. 70 Procent van de schoolleiders geeft aan dat de zorgplicht ingaat op het moment dat ouders op...

‘Het moet vanzelfsprekender zijn, niet als iets erbij ’

Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de AVS waaraan meer dan driehonderd schoolleiders in het primair onderwijs mee deden. Het begrip cultuureducatie wordt door de schoolleiders divers ingekleurd, van een smalle interpretatie tot een zeer brede. In de kerndoelen (zie kader) is terug te vinden wat in ieder geval onder cultuureducatie valt. De manier...

‘Basisschooladvies bepalend voor schoolloopbaan’

Basisscholen geven over het algemeen juiste schooladviezen en gaan hier zorgvuldig mee om. Toch is er nog veel te winnen, blijkt uit het inspectierapport ‘De kwaliteit van het basisschooladvies’. Helemaal nu door het verschuiven van de eindtoets het advies nog belangrijker wordt. Het basisschooladvies is niet altijd gestoeld op goede procedures en een gerichte onderbouwing, concludeert de inspectie. Op een derde deel van de scholen is geen procedure vastgelegd. Het gaat dan met name om...

Excellerend onderwijs en professionalisering prioriteiten

Het onderwijs moet beter. Meer aandacht voor het uitdagen van leerlingen, voor alle leraren een persoonlijk opleidingsbudget en modernisering van het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs. Dat staat in de Onderwijsbegroting 2015, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De nullijn voor onderwijspersoneel is eindelijk van de baan. Goede schoolleiders, leraren en bestuurders zijn onontbeerlijk. Werknemers en werkgevers moeten blijven investeren in hun eigen kennis. Het versterken van de...

Fonemisch bewustzijn

Zonder ouders leren kinderen nooit lezen en zonder school leren kinderen nooit lezen, begint Ellen van der Veen haar workshop over fonemisch bewustzijn. Het gaat er bij fonemisch bewustzijn om de klankstructuur van taal te doorzien, waarna klanken kunnen worden omgezet in letters. “Klankleer is de basis voor school en ouders. Zijn het fonologisch en fonemisch bewustzijn goed weggezet, dan kan een kind leren lezen.” Van der Veen pleit ervoor ouders nauw te betrekken bij de voorschoolse...