Berichten

25 jaar knokken voor schoolleider en onderwijs

‘Meer begrip door inkijkje CAO-onderhandelingen’

Eigentijdse schoolleider denkt en handelt strategisch

‘Extra geld werkdruk rechtstreeks naar teams’

Gun elke schoolleider dagelijks tien minuten uit het raam staren

‘Out of the box gaan met ideeën’

Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot terugdringen thuiszitters

‘Het moet vanzelfsprekender zijn, niet als iets erbij ’

‘Basisschooladvies bepalend voor schoolloopbaan’

Excellerend onderwijs en professionalisering prioriteiten

Fonemisch bewustzijn