Berichten

Beter zicht op besteding middelen door samenwerkingsverbanden

Het zicht op de besteding van de middelen voor Passend onderwijs is niet altijd optimaal. Om dit te verbeteren werd voorjaar 2017 een speciale, brede werkgroep ingericht met onder meer samenwerkings­verbanden en schoolbesturen. Deze heeft inmiddels concrete voorstellen geformuleerd om tot meer uniformiteit en transparantie te komen. Enkele betrokkenen vertellen over hun ervaringen.   Uit de eerste jaarrekeningen en een reeks bijeenkomsten met scholen en samenwerkingsverbanden (de zogenaamde...