Berichten

Een nieuw jaar, een nieuwe leider

Er was eens een hoofd der school. Lang geleden. De tijden veranderen en het hoofd werd directeur. Soms noemde men hem of haar manager of schoolleider. De Amerikaanse managementgoeroe Stephen Covey leerde de managers de kwaliteit van hun persoonlijke leven, hun producten, diensten en organisaties verbeteren. Maar er zijn behalve Covey meer hulptroepen die de managers bijstaan. Leiderschap onder de loep De leider van de toekomst heeft een open oog voor zaken als rechtvaardigheid,...

Van model tot maatwerk

Er zijn besturen die regelen wie er mee doen met het fietsplan. Er zijn directeuren die de beleidsvisie bepalen. De wereld daartussen is groot en vaak ondoorgrondelijk. Wanneer stopt een bestuur met het spelen van directeur? En wanneer gaat een directeur ook besturen? Wat zijn de grenzen in die wereld en hoe herkent men die? De grens tussen leiden en besturen Het primair onderwijs kent een lappendeken van bestuursvormen en bestuursmodellen. De uitvoerende bestuurders mopperen dat er...

Het kind raakt buiten beeld

Verantwoordelijkheden leerlingenzorg vanuit bovenschools perspectief Als het om leerlingenzorg gaat, zit een school regelmatig met verschillende partijen om de tafel. De school is eindverantwoordelijk voor de leerling, maar hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant uit? Welke conflicten levert dat op en wie is uiteindelijk de baas? Sijbe de Jong, lid van de algemene directie van Stichting Proloog uit Leeuwarden gaat vanaf augustus zijn kansen grijpen. Het kan wel eens lastig zijn wanneer je...