Berichten

Teamontwikkeling als integraal onderdeel van professionalisering

Tijdens drie verschillende workshops, onder meer tijdens het AVS-congres, ontmoetten de auteurs bijna vijftig bestuurders, directeuren of HRbeslissers uit het onderwijs. Ze gingen in gesprek met mensen uit zowel het primair onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs over een en hetzelfde onderwerp: teams – zowel van leraren als van directeuren – en hoe haal je eruit wat erin zit? De bijeenkomst met de mbobestuurders begon met een prikkelend inzicht. Een evaluatie van de MBO Raad heeft...