Pia Umans is directeur en oprichter van Plata Opleidingen Instituut in Leiden. Plata is een instituut dat zich gespecialiseerd heeft in leertrajecten waarin persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie centraal staan. Van oorsprong is Pia tekendocent van beroep en ze heeft een aantal jaren gewerkt in het middelbaar onderwijs. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in opleiden, trainen, coachen van individuen en teams binnen de overheid en in het onderwijsveld en binnen deze laatste sector verzorgt zij al vele jaren gerichte opleidingen voor schoolleiders en leraren. Daarnaast is zij gespecialiseerd in procesbegeleiding in teams.