Berichten

Natte beleidsinkt

Eén van de uitkomsten van een recente AVS-peiling onder schoolleiders is dat 92 procent merkt dat de overheid zich top down bemoeit met zaken die schoolleiders zelf kunnen regelen, al dan niet met hun bestuur. De indruk is dat de overheid zich steeds vaker bemoeit met het ‘hoe’ én met het ‘wat’. Dat geldt volgens de respondenten bijvoorbeeld voor zaken als sturend inspectiekader, pestprotocol, toetsprotocol en -wetgeving, gymuren, muzieklessen, et cetera. In de commissie...

Ruimte voor gericht personeelsbeleid

Het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO PO wordt inmiddels vertaald naar een uitgewerkte cao. Voor schoolleiders geeft deze cao veel ruimte voor het voeren van gericht personeelsbeleid. Voor velen van hen voelt het echter – zeker als gekozen wordt voor het overlegmodel – als een veelheid aan extra werk en gesprekken. Maar we zijn al zo’n twintig jaar bezig met integraal personeelsbeleid (IPB). Het aantal en soort gesprekken dat gevoerd dient te worden verandert niet significant. De...

Opvoeden doe je samen

De impact van pestgedrag is vaak groot. Helaas hebben ons de afgelopen tijd via diverse (sociale) media indringende voorbeelden bereikt van pestproblematiek in en om de school. Pesten is een serieus probleem waarbij zowel de ‘pester’ als het slachtoffer geholpen moeten worden om uit de negatieve spiraal te komen. Hierbij raak je meteen de complexiteit van de materie. Pesten is een vorm van antisociaal gedrag waarbij grenzen, normen en waarden overschreden worden. Een aantal vragen...

Passend onderwijs

Het is bijna zover. Over krap anderhalve maand gaat Passend onderwijs wettelijk van start. Een mooi moment om hier bij stil te staan. Een intensieve operatie, die naast bedreigingen en alle geleverde inspanningen vooral ook kansen biedt. Kinderen centraal is precies waar schoolleiders voor staan. Het belang van de positie van de schoolleider voor het welslagen van Passend onderwijs is echter nog ernstig onderbelicht. Er is een grote diversiteit in structuren en bestuurlijke inrichtingen...

Kwaliteit school leider bepaalt kwaliteit school

Maidenspeech van Petra van Haren, de nieuwe voorzitter van de AVS, uitgesproken tijdens het 19e AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’ op 14 maart 2014. Geweldig dat ik hier voor u mag staan, als nieuwe voorzitter van de AVS. En wie staat hier dan? Een korte introductie is op zijn plaats. Mijn naam is Petra van Haren. Ik ben 48 jaar en moeder van drie zoons tussen 18 en 23 jaar. Ik ben leerkracht, schooldirecteur en schoolbestuurder geweest en ben via bestuurlijke functies in...